Stichting Aap fopt Postcodeloterij?

Stichting Aap fopt Postcodeloterij?

Wanneer komt er een eind aan die geldgraaierij???

partymonkeyDe stichting Aap heeft het eindelijk voor elkaar, 1,4 miljoen euro om een broodje aap te verkopen. 1,4 miljoen gedoneerd door de Postcodeloterij dankzij het verkopen van gebakken lucht. Een klucht in drie bedrijven.

Het begon enkele jaren als een groot probleem voor Aap, een stichting die vooruit denkt. De Aap denktank bedacht het volgende: Wat moet een Stichting Aap als en nauwelijks nog apen te redden zijn, de handel in zielige apen via facebook en internet steeds zichtbaarder wordt, en het jaarlijkse inkomen van 5 miljoen aan giften, cartridges en erfenissen niet gestopt mag worden? Wat als je met bepaalde “vrienden” een afspraak hebt gemaakt om vooral nooit over het lot van hele zielige laboratoriumapen te praten in Nederland? Dan moet je een nieuwe inkomstenbron verzinnen. Denk mee.

Repeterende leugens

denkendeaapWelk doel is makkelijk om te halen. Iets waar je mensen ook zonder moeite mee om de tuin kan leiden. Opeens kwam er een helder idee. Die wilde dieren in circussen moesten maar eens nodig worden afgeschaft en vervolgens opgevangen. Dat zou miljoenen opleveren. Daarom werd gauw de WDDTU opgericht. Wilde Dieren De Tent Uit. Circussen hadden nog nauwelijks internet en dus al snel een informatieachterstand. WDDTU begon meteen en constant met een serie inmiddels achterhaalde en zichzelf repeterende leugens over herkomst en het ketenen van circus olifanten, te klein behuisde tijgers en nog meer dierenleed. Ze vermenselijkten zelfs emoties zoals verdrietige tijgers enz. Terwijl echte dierenkenners weten dat het zo niet werkt.

Miljoenenreserves

Vier jaar geleden kwam er zelfs een voorstel in het regeerakkoord. Maar al snel maakte een rekensom duidelijk dat er voor dit verbod geen meerderheid te vinden was. Dus werd het onderwerp door de politiek uitgesteld. Er waren tenslotte al genoeg voorstellen van het regeerakkoord van tafel geveegd. Vervelend voor de Stichting Aap, want die wil dolgraag naast een miljoenen trekkend fonds Aap ook wel een fonds Leeuw, Tijger of Olifant. Wie wil er nu niet ook 25 miljoen reserve op de bankrekening? De Postcodeloterij trapte volledig in het broodje Aap verhaal en beloofde alvast een flink bedrag op de bankrekening van Aap. Maar dan moest er wel snel zekerheid komen over het verbod. Immers, onlangs kreeg de Staatsloterij al een schandaal van jewelste (dat al snel onverklaarbaar in de journalistieke doofpotten verdween) dus dan moet je als postcodeloterij helemaal oppassen. Het geoormerkte geld moest wel snel een geloofwaardige bestemming krijgen.

Geregisseerd hamerstuk

 denkendeaap3Duidelijk heeft stichting Aap een machtige lobby op het Binnenhof, misschien diezelfde van de proefdierenafspraak. Het gebeurde in een onbewaakt ogenblik, hoewel sommige loslippige dierenpartijaanhangers dit al hadden aangekondigd, het stond al in een script. Sharon Dijksma werd half december 2014 zwaar onder druk gezet en onaangekondigd ging er een voorstel naar de Ministerraad, die dan ook zonder nadenken er doorheen werd gejast, een goed geregisseerd hamerstuk. De speciale commissie die hierover al jaren vergaderde onder het motto geen verbod, wel regels, was verbijsterd. Want uitgerekend op die beruchte vrijdag stond er een afspraak met o.a. VNCO waarin Dijksma bijgepraat zou worden. Dat moest kost wat kost voorkomen worden. Er werd dus flink aan de touwtjes getrokken om dat te voorkomen. Op de maandag daarna werd het voor Sharon Dijksma pas pijnlijk duidelijk dat ze om de tuin was geleid.

Geen circusdieren voor Aap
denkendeaap2Maar alsnog geen man overboord. Het is zover nog niet, en het zal ook niet zover komen. Want de benodigde meerderheid ontbreekt nog steeds. Dat maakte voor de grijpgrage Stichting Aap niets meer uit. Die cashte vorige week zoals afgesproken hun zilverlingen. Er kan alvast een plan worden gesmeed voor speciale dierenverblijven voor circusdieren, ook al is luid en duidelijk dat hier geen circusdieren van Nederlandse circussen terecht zullen komen. Die circusdirecties kijken wel uit. Geen circusdier voor de inmiddels zo gehate stichting Aap en Wddtu. En bijtrekken gaan directies al helemaal niet doen. Welnee, er zijn nog genoeg landen waar circusdieren wel mogen optreden. Het probleem voor zover het al een probleem was, wordt verschoven.

Laboratoriumapen dierenleed

laboratoriumapenJe kunt je hierbij ook de vraag stellen waarom het Rijk, de Stichting Aap en dierenwelzijnsorganisaties al jarenlang een andere kant uitkijken als het gaat om het echte dierenleed van tienduizenden laboratoriumdieren zoals apen, waar Nederland zelfs voor op de vingers is getikt. Daarvoor betaalt onze belastingbetaler jaarlijks 18 miljoen euro boete aan Europa. Het bedrag van de boete die ons is opgelegd door Europa, omdat voor proefdieren die voor circusdieren zo belangrijke intrinsieke waarde blijkbaar niet geldt en ook niet de indruk die het zou moeten maken voor de rest van Europa, ook een genoemd drogargument. Die proefdieren worden zo schandalig behandeld dat de rest van Europa hier geen goed woord voor overheeft.
De machtige farmaceutische industrie is de lachende derde ten koste van die paar circusdieren die Nederland nog rijk is en die met veel liefde en geduld worden getraind. Dieren die dagelijks zichtbaar zijn voor publiek. Wat je van het werkelijke verborgen dierenleed in Nederlandse laboratoria niet kunt zeggen. Stichting Aap geeft dus niets om dieren, anders zouden ze wel van zich laten horen op dit vlak

Oproep om nader onderzoek
Wat mij betreft blijft er nog een vraag: Wanneer wordt er eens een parlementaire enquête gehouden over de handelswijze en toezeggingen van Postcodeloterij, de Stichting Aap en andere malafide organisaties die over de rug van het Nederlandse volk smijten met miljoenen? Misschien wordt het tijd dat de echte dierenliefhebbers hier eens mee aan de slag gaan. Hoeveel handtekeningen waren er ook alweer nodig om gehoord te worden in de vorm van een burgerinitiatief? Laat je reactie horen via gera1@circusweb.nl

Gera de Leeuw, circusjournalist. Www.circusweb.nl

Dressuurhistorie Deel 14 (slot)

DRESSUURHISTORIE Deel 14 (slot) commissieklassiekcircusEn wat als een circusartiest onverhoopt toch dieren mishandelt? Dan is het antwoord heel simpel: de bewuste persoon daarvoor bestraffen! Daarvoor hoef je echt niet alle dierencircussen af te schaffen? De huidige wetgeving biedt daartoe voldoende ruimte. We sluiten toch ook niet het hele wegennet olifantopautoomdat elk weekend iemand dronken achter het stuur van zijn auto plaatsneemt en een andere verkeersdeelnemer de dood in rijdt?

Ron, ontzettend bedankt dat ik in mijn vakantie deze serie mocht herhalen. Kijk op de website van Klassiek Circus om je steentje bij te dragen, eventueel in de vorm van handtekeningenacties. 

DRESSUURHISTORIE Deel 13

DRESSUURHISTORIE Deel 13 commissieklassiekcircusDierenmishandeling in circussen wil ik echter niet geheel ontkennen. In het circus wonen en werken gewone mensen. Een afspiegeling van de samenleving. En zoals er in de samenleving mensen zijn die hun dieren mishandelen zo zal er ook wel in een circus eens iets behoorlijk fout gaan. Maar toch is het percentage circusmensen dat hun dieren mishandelt veel kleiner dan het percentage uit de rest van de samenleving. Waarom? Omdat dierenwelzijn en economisch belang in het circus olifantenmishandelingzeer dicht bij elkaar liggen. Want elke circusartiest heeft een arbeidscontract waarin is vastgelegd wat de artiest doet en welk loon hij daarvoor ontvangt. Als hij zijn dieren slecht behandelt dan kunnen ze niet optreden. En dat betekent dan ook geen loon! Het is dus in het belang van de circusartiest dat zijn dieren in een goede conditie blijven. Maar ook voor het circus in zijn geheel is een gezond dier belangrijk. Want mond-tot-mond reclame is nog steeds de meest effectieve vorm van reclame, zeker in ons tijdperk met internet. Als de dieren er slecht uitzien dan blijft het publiek massaal weg. Ook op dit niveau liggen dierenwelzijn en economisch belang zeer dicht bij elkaar. Goede artiesten en goede dieren zijn nog steeds het visitekaartje voor het hedendaagse circus. Op de foto een plaatje van de PvDD, genomen bij Herman Renz en gebruikt om te bewijzen dat het bij Renz International niet goed zou zitten. Vlak bij het oog van een van de olifanten was een gaatje gevonden. Zeker te weten van een olifantenhaak, zoals de partij beweerde. Helaas, het zogenaamde gaatje is een klier vlak bij het oog, dat open gaat als een olifant zin heeft in seks. Dit toont weer aan dat de partij voor de Dieren meestal maar wat uit de nek kletst, en dan toch nog terecht komt op de voorpagina van alle kranten. 

Ondersteun het werk van de Commissie Klassiek Circus. 

Dressuurhistorie deel 12

DRESSUURHISTORIE Deel 12 commissieklassiekcircusGa gerust eens kijken in de staltenten van het hedendaagse circus. Als er gloeiende platen en dito ijzeren staven worden gebruikt dan leidt dat tot zichtbare brandvlekken aan voeten en vacht van de dieren! Een rake zweepslag is goed voor een flinke bloederige verwonding, zoals die ook te zien is in de film “Da Vinci Code” waar een mens zijn eigen lichaam met een zweep kastijdt! De “dierentemmer” gaat niet meer de kooi in gewapend met pistool, hooivork en stoel om de leeuw op afstand te houden. En de dieren zijn ook niet uit de wildernis gehaald. Er zijn dus geen wilde dieren in het circus. Alleen bubavrijheiddieren uit fokprogrammas. (*) Ja, als je de literatuur bestudeert en ophoudt met lezen bij 1900 dan kom je inderdaad tot de conclusie dat het circus een wrede, dieronvriendelijke toestand is. Iets dat je terecht meteen moet verbieden. Met dieren die rechtstreeks uit de wildernis gehaald zijn en met angst worden ingeboezemd om maar zo veel mogelijk te gehoorzamen. (*) Olifanten kunnen wel nog uit het wild afkomstig zijn omdat (a) olifanten nog uit de tijd kunnen stammen dat het was toegestaan of (b) omdat er rond 1980 jonge olifanten, waarvan de ouderdieren door stropers waren vermoord, naar Europa zijn gehaald en ondergebracht bij dierentuinen en circussen. Bedenk dat er toen nog geen “opvang in de regio” bestond. In 2014 zou zo een reddingsactie niet meer nodig zijn en ook niet plaats vinden! Op de foto Buba, de circusolifant die bij Freiwald van Menagerie in vrijheid op een grasveld loopt. Onze circusolifanten lopen niet aan kettingen en vertonen ook geen rare kunstjes. Kom maar kijken. Meer informatie Klassiekcircus.nl

Dressuurhistorie deel 11

DRESSUURHISTORIE Deel 11 commissieklassiekcircus
Protest tegen het gebruik van circusdieren is geen nieuw verschijnsel: In 1931 (!) werd er in de gemeenteraad van Den Haag gediscussieerd over het niet meer toelaten van circussen met dieren omdat, volgens de “Jack London Beweging”, dieren in het circus niet goed werden behandeld. Toch komt het niet tot een verbod omdat het bewijs voor dierenmishandeling door niemand kon worden circuskunstjegeleverd. Tot heden blijft deze geschiedenis zich herhalen. In 2005 is het de Gemeente Winschoten die in december dierencircussen verbiedt. De media besteden uitgebreid aandacht aan dit besluit, dat onder druk van de ChristenUnie fractie is genomen. Maar ook hier haalt de gemeente bakzeil, want in februari 2006 is het verbod al weer van tafel omdat het juridisch niet hard te maken is. Alleen jammer dat de media nu verstek laten gaan. Ook nu weer, op het forum van de Amsterdamse PvdA fractie laait de discussie op. Inclusief de beschrijvingen van de verwerpelijke dressuurmethode, welke op het inboezemen van angst bij het dier is gebaseerd. Een methode welke al geruime tijd is vervangen door de methode Hagenbeck/Court! Lees meer op Klassiekcircus.nl

Dressuurhistorie deel 10

DRESSUURHISTORIE Deel 10 buikorgeltje
Het al dan niet goed vinden van optreden met dieren heeft eigenlijk niets met dierenwelzijn te maken. Het is meer een kwestie van smaak en tijdgeest. In de renaissance zagen we het optreden van dansende beren voor de adel, getuige de zeer kostbare kunstvoorwerpen welke dansende beren tonen. Na 1980 verdwijnt het gebruik van beren langzaam maar zeker. Alleen achter het IJzeren Gordijn in Oost-Europa blijven deze dieren in gebruik. Niet alleen in het circus maar ook op het marktplein waar de dierenbezitter met een buikorgeltje (al gauw 19 kilogram!) het volk vermaakt en hoopt op een goed gevuld mansbakje… een kwestie van cultuurverschil tussen oost en west. BronKlassiekcircus.nl

Groetjes uit Marokko

Groetjes uit Marokko
aapinhetcircusVoor alle vaste bezoekers, ik ben een paar dagen op vakantie. Net op het moment dat ik vertrok werd de website gehackt en offline gezet door mijn attente provider. Gelukkig is het weer snel hersteld door wdoit.nl uit Noordwijk, Bedankt! Tot zondag kunt u nog genieten van de geschiedenis van de dressuur, daarna zal ik ingaan op subsidies voor Stichting Aap, wordt tijd om een landelijke brief op te stellen aan de postcodeloterij om die mensen eens te stoppen! Groetjes van Gera

Dressuurhistorie deel 9

DRESSUURHISTORIE Deel 9 Alfred-Court
De dressuurmethode van Hagenbeck werd vanaf de 30-er jaren van de vorige eeuw verder verfijnd door de Fransman Alfred Court. Hij heeft vele circusartiesten geleerd hoe met dieren om te gaan. De oude dressuurmethode, gebaseerd op angst inboezemen, werd volledig verdrongen door de op wederzijds vertrouwen gebaseerde methode Hagenbeck/Court. 

commissieklassiekcircus

Ondersteun het werk van de commissie Klassiek Circus

Dressuurhistorie Deel 8

commissieklassiekcircusDRESSUURHISTORIE Deel 8 De familie Hagenbeck zorgt ook voor vernieuwingen op andere vlakken. Het was hun een doorn in het oog dat elk dier opnieuw uit de wildernis werd gehaald. De Hagenbecks waren zelf ook ooit begonnen als dierenhandelaar. Dus met het uit Afrika en andere landen ophalen van “vers gejaagde” dieren. Bij de jacht en entreehagenbecktransporten vonden veel dieren de dood, terwijl het nou juist de bedoeling was om dieren levend naar Europa te halen! Men begint in Stellingen (bij Hamburg) een dierentuin met heuse fokprogramma’s en zo natuurlijk mogelijke leefomgeving voor de dieren. Daarmee is het niet meer nodig om elk dier uit de wildernis te halen. Economisch belang en dierenwelzijn liggen hier heel dicht bij elkaar! Dieren van Hagenbeck vinden hun weg naar andere dierentuinen en circussen. Daarmee nam het aantal dieren dat rechtstreeks uit de wildernis afstamde zienderogen af. Vanaf 1969 is het verboden om nog dieren uit de wildernis te halen. De dieren in dierentuinen en circussen nemen deel aan fokprogramma’s zodat het ook niet meer nodig is om dieren uit de wildernis te halen. Klik op het plaatje van Hagenbeck en breng een bezoekje aan de dierentuin. Steun de Commissie Klassiek Circus. 

Dressuurhistorie deel 7

Nuance Communications, Inc.DRESSUURHISTORIE Deel 7 Het is de Duitser Carl Hagenbeck die een grote omwenteling teweeg brengt. Rond 1900 ontwikkelt hij dressuurmethoden die berusten op wederzijds vertrouwen. De belangrijkste vernieuwing daarvoor is het gebruik van een dusdanig grote kooi dat de afstand tussen mens en dier groter wordt en de “comfort zone” van het dier niet meer wordt betreden. Het dier kan aan het begin van de training geheel zelfstandig kennismaken met de omgeving en de attributen in de kooi. De mens komt pas later de kooi binnen en het aanleren van het dier is nu gebaseerd op het belonen van het dier en het verkennen van wat het dier wel of niet wil doen. Dit betekent dat de dresseur ook niet meer gewapend de kooi in gaat. Hooguit een houten stokje als verlengstuk van de arm om vooral de toeschouwer te imponeren. Want voor een dier betekent zo’n stokje werkelijk niets; “een hap en stokje en bovenarm zijn zo er af gebeten”. Een ander voordeel is dat mens en dier elke keer weer de kooi verlaten na afloop van het optreden zonder letsel of mentale (angst)schade. Het optreden kan dus steeds weer worden herhaald met dezelfde dieren. Like de facebookpagina en bekijk de informatie afkomstig van Commissie Klassiek Circus.