In maart 2017 sloot het Kermis en Circusmuseum in Steenwijk na een impasse. De laatste bestuursleden leverden hun sleutels in bij de gemeente. De reden: problemen over onderhoud van het pand en problemen binnen het bestuur van het museum. April 2018 zijn we dik een jaar verder. Inmiddels zijn diverse eigenaren van de tentoongestelde materialen ongerust over wat er met hun uitgeleende spullen gaat gebeuren. Indertijd zijn veel materialen in vertrouwen afgegeven aan het museum, in bruikleen, er staat niets van op papier. 

Circusweb pleegt een belletje met Cora Vonk, beleidsmedewerker Kunst en Cultuur van de gemeente Steenwijkerland, Vonk is druk aan het werk om het een en ander uit te zoeken. “Momenteel maken wij van de gelegenheid gebruik om eerst te inventariseren en de collectie op museale waarde te laten beoordelen. Daarna gaan we ons verder beraden op de te nemen stappen”, zo laat Vonk weten als wij vragen naar de toekomst van de materialen. Wij hebben begrepen dat er een aantal materialen bij het circusmuseum aanwezig zijn die in bruikleen zijn afgegeven, niet in eigendom. Sommige eigenaren van die spullen maken zich nu zorgen of ze hun materialen weer terug kunnen krijgen. 

NapPas

Museale waarde

Cora Vonk: “de materialen belanden nu in een loods en daar wordt bepaald wat ermee moet gebeuren en of het wel museale waarde heeft. Dat doe ik deels met behulp van medewerkers van het museum”. Wellicht weten nog wel hoe het zit met de herkomst van de materialen en kunnen ze mevrouw Vonk helpen. Vonk: “Sommige materialen zijn aan het museum in bruikleen gegeven, sommige materialen zijn verkocht en sommige materialen zijn geschonken. Ook twijfelen we aan de museale waarde van een aantal voorwerpen. Zoals clownspoppen. Hebben de vorige eigenaren dit afgestaan om er maar van af te zijn en omdat ze de spullen niet wilden weggooien?”
Om te verduidelijken noemt ze het voorbeeld van McDonalds clownspoppetjes die indertijd bij een Happy Meal zijn verstrekt… hoeveel museale waarde hebben dit soort materialen? 

Toekomst museum onzeker door binnenstadplannen

Wat er moet gebeuren met het Kermis en Circusmuseum hangt af van de plannen die momenteel gemaakt worden rond de herinrichting van de binnenstad. Steenwijkerland buigt zich over de vraag hoe de binnenstad weer aantrekkelijk gemaakt kan worden en de omgeving van de Markt, waar het museum te vinden is daar een belangrijk onderdeel van. Dit plan is ook op de toekomst gericht. Gezien de huidige situatie rond winkelen zullen in die toekomst best nog wel wat winkels verdwijnen, zoals overal waar winkelgebieden zijn. Ook kijkt men naar woonsituaties en het toerisme van het eeuwenoude vestingstadje. En om wat specifieker te zijn de toekomst van het huidige Stadsmuseum die wel eens is genoemd als nieuw onderkomen voor de spullen van het Kermis en Circusmuseum. 

Geruchten

Als ik Vonk vraag naar geruchten of het museum nog niet is heropend vanwege die binnenstadsplannen, moet Vonk lachen.”U moest eens weten wat ik allemaal hoor”. Ze kan er geen antwoord op geven. Voorlopig zijn er nog geen beslissingen en staat er nog een berg werk te wachten in verband met die inventarisatie. Vonk noemt hele waardevolle dingen, vooral van het kermisgedeelte, gokmachines die echt wel waardevol zijn, maar bij andere voorwerpen moet streng gekeken worden naar de museale waarde. Het uitzoeken van die materialen kost gewoon tijd. 

Mondelinge overeenkomsten

Voor de eigenaren van de uitgeleende materialen blijft nog even onzekerheid. De materialen zijn in vol vertrouwen uitgeleend, deels omdat men de mensen in het museum ook kende. Het zijn mondelinge overeenkomsten met de vrijwilligers van indertijd over bruikleen. Wie weet of de hulp van de toenmalige vrijwilligers van het museum uitkomst kan brengen. Het is de vraag of die zich weten te herinneren wat in bruikleen is binnengekomen of wat er is geschonken. We kunnen voorzichtig de conclusie trekken dat men waarschijnlijk niet al te formeel geweest met het registreren van de voorwerpen.
Een goed nieuwtje: een van de eigenaren van een circusvoorwerp, Rinke Kerstma, die zijn sprekende pop had uitgeleend kan hem weer ophalen. Hij heeft indertijd in vol vertrouwen zijn pop afgestaan omdat hij de vrijwilligers goed kende. Hij heeft deze week de toezegging gekregen dat hij zijn pop zeer binnenkort kan ophalen. Kerstma: “Daar ben ik wel blij om, maar ik ben er pas gerust over als hij weer naast me op de bank zit”. 

De geschiedenis:

In 2014 stond het Kermis en Circusmuseum in Steenwijk nog op nr. 1 in de top 8 van meest bijzondere musea van Nederland. Het museum vierde toen het 25-jarig bestaan.
Problemen rond huisvesting en bestuur zorgen er nu voor dat de vrijwilligers die het museum draaiende houden de handdoek in de ring hebben gegooid. Op 2 maart gaven bestuurslid secretaris Eric-Hans Zwahlen en vrijwilliger Richard Keizer de sleutels van het Kermis- en Circusmuseum aan wethouder Wagteveld. 
Er is asbest aangetroffen tijdens onderhoudswerkzaamheden van het museum, hier zal gesaneerd moeten worden.