Tweede Pinksterdag 6 juni is een super feestdag in de Nijmeegse Waalhaven. De Salesiaan aalmoezenier Bernhard van Welzenes viert een vijfvoudig feest: zijn gouden priesterjubileum, zijn 50-jarig directeurschap van het KSCC, het Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum, het gouden jubileum van het katholieke schipperswerk terwijl het KSCC sociaal en pastoraal centrum, zeg maar de parochie, 45 jaar bestaat.
Bij dit alles viert ook het kerkschip de Jos Vranken in de Nijmeegse Waalhaven het 35-jarig bestaan. Bovendien wordt ook het jubileumboek Onderweg in de Toekomst (50 jaar sociaal-pastoraal werk) geschreven en samengesteld door Hans Jacobs gepresenteerd.
Een ode aan de sprankelende gemeenschap van schippers, kermismensen en circusmensen onder geestelijke leiding van hun aalmoezenier Bernhard van Welzenes.

Onderweg

Van Welzenes op visite bij Renz Berlin, waar een doopdienst werd voorbereid.

Een superfeest dus met centraal waar het bij de jubilaris en de feestvierende instellingen om draait: de trekkende bevolking, de binnenvaartschippers, de mensen van de kermis, van het circus. Altijd voor ons onderweg met goederen, vertier en entertainment.

Gelukkig zijn ze niet alleen op pad: het KSCC, het Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum is de veilige haven voor sociaal en pastorale zorg. Een rustpunt in deze bizarre altijd maar voortjagende wereld. Een veilige plek om uit te huilen, verdriet te verwerken, om troost te vinden in geloof. Maar ook een plek van vreugde, waar huwelijken worden gesloten, kinderen worden gedoopt. Een veilig schip in de woelige wereld van vandaag en zeker voor de toekomst. Al vijftig jaar onder de bezielende directeur aalmoezenier Bernhard van Welzenes.

Bij de tijd

Je ziet het de 80-jarige jubilerende priester niet aan, maar hij is nog zo bij de tijd als zijn iPhone (natuurlijk het laatste model). Twitter, Facebook, Instagram zijn bij hem kind aan huis. De zondagse mis gaat via een live stream de wereld rond, voorafgegaan door een wekelijkse podcast.

De familie Freiwald van links naar rechts Natascha, Monika en Lutz, daarachter Aalmoezenier en circuspastoor Bernhard van Welzenes die hier even koffie kwam drinken en ondersteunen (archieffoto)
Welzenes heeft invloedrijke connecties maar blijft altijd bescheiden.

Hij kijkt niet om, maar vooruit. Het hele jaar is hij onder zijn parochianen, de schippers, de mensen van de kermis, het circus. Tachtigduizend kilometer zit hij in de auto en gaat hij aan boord bij schippers, drinkt hij koffie in de woonwagens, zegent hij kermissen, doopt hij circuskinderen in de piste, bezoekt hij een ziek lid van een botsautofamilie of steunt hij een zieke schipper.
Tussendoor vliegt hij ook nog eens jaarlijks 50.000 kilometer naar onder meer Rome, Monaco waar hij kind aan huis is bij de prinselijke familie, bezoekt hij een bijeenkomst om de rijdende school internationaal te promoten.
Altijd onderweg, maar toch altijd thuis voor diegenen die nooit thuis kunnen zijn.
Een mens onder de mensen.

Feest

Tweede Pinksterdag 6 juni staat hij eindelijk even stil tijdens het jubileumfeest met om 11.00 uur een feestelijke (openlucht) eucharistieviering pal voor het jarige kerkschip met zijn mede Salesiaan de emeritus bisschop Ad van Luyn en de Provinciaal der Salesianen Wilfried Wambeke. Dan krijgt ook bisschop Van Luyn officieel het jubileumboek Onderweg in de Toekomst van Nijmeegse journalist en schrijver Hans Jacobs aangeboden.

Namens Circusweb en alle circusvrienden van harte gefeliciteerd met dit jubileum en dat u nog maar lang dit werk mag voortzetten!