Bron: Nieuwsbrief VLAAMS CENTRUM VOOR CIRCUSKUNSTEN VZW

België – Na een traject van enkele jaren – met de overgang van oud naar nieuw Circusdecreet – weten we eindelijk hoe de circussector de komende periode gestructureerd wordt en met welke middelen de gesubsidieerde spelers hun werking kunnen uitbouwen.

De steun voor de circussector stijgt naar 5,7 miljoen euro. Voor de werkingssubsidies van circusorganisaties trekt de Vlaamse overheid jaarlijks maar liefst 4,3 miljoen euro uit, voor de projectsubsidies van 2021 – eerder dit jaar bekendgemaakt – 1,4 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2020 ontving de gezamenlijke circussector 3,2 miljoen euro steun. Met deze substantiële budgetverhoging erkennen de minister van Cultuur en de Vlaamse regering het toenemende belang van circus als verbindende, vernieuwende en internationaal succesvolle sector.

Structurele subsidies (voor de periode 2021-2025):
>> 4 werkplaatsen: Theater op de Markt, Miramiro, PERPLX en CIRKLABO
>> 3 gezelschappen: Circus Ronaldo, Side-Show en Rode Boom
>> 8 circusateliers: Cirkus in Beweging, Circusplaneet, Circolito, Ell Circo d’ell Fuego, Locorotondo, Zonder Handen, Woesh en Salto
>> 1 Circuscentrum, dat vanaf 2021 als officieel steunpunt door het leven gaat
Meer info vind je hier

Projectsubsidies (voor 2021):
>> 6 circusproducties: ‘Friendly Freaks’ (Hans Vanwynsberghe & co), ‘Dieselnation’ (Mardulier en Deprez), ‘Bit By Bit’ (Kasper Vandenberghe & Collectif Malunés), ‘L’Histoire du chapelier’ (Jason van Lith), ‘Rakanyak’ (Compagnie Charlie) en ‘Grasshoppers’ (Circus Katoen)
>> 5 circusfestivals: Cirque Plus, Plein de Cirque, de groote stooringe, Cirk!Aalst en de opvolger van Wintervuur en ACROBAT
Meer info vind je hier

Bovenop deze middelen trekt de minister binnen zijn internationaal cultuurbeleid 250.000 euro uit voor een driejarige focus op Frankrijk (2021-2023): een project dat het Vlaamse circus in Frankrijk op de kaart moet zetten en waarvoor het departement, het kabinet en Circuscentrum zullen samenwerken. Ook de traditionele circussen konden eerder dit jaar op extra steun rekenen om in coronatijden het hoofd boven water te houden.

De volgende grote indienronde binnen het Circusdecreet is die voor projectsubsidies (creatie & spreiding van een circusproductie, organisatie van een circusfestival). Deadline: 1 maart 2021. Er zijn ook twee kleinere subsidielijnen met andere deadlines: internationale reiskosten en ontwikkelingsgerichte beurzen. Alle info.