Van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei is in de Jeroen Bosch tuin (of Tuin der Lusten) in Den Bosch een optreden te zien van Panama Pictures met een varende trap.
The weight of water is een korte voorstelling in de open lucht door een cast van ervaren dansers/acrobaten en talentvolle stagiaires die niet bang zijn voor water. In de danks op de varende en kantelende trap staat veel op het spel. De zes performers moeten onmiddelijk reageren op de beweging van elkaar en het object. Het laat zo een streven naar macht zien, maar toont ook de afhankelijkheid – van elkaar, en van grotere oncontroleerbare elementen.

In 2019 was de varende trap Triomf van beeldend kunstenaar/architect Rob van Dam onderdeel van Bosch Parade, de stoet drijvende kunstwerken met Jheronimus Bosch als inspiratiebron. In 2022 keert Triomf terug als spannende enscenering voor een poëtische dans/circusvoorstelling in de open lucht: The Weight of Water.

Strak wit vormgegeven en imposant ogend, zorgt de trap voor een wankel evenwicht. Er hoeft maar één van de opvarenden zich naar de andere kant te verplaatsen en het geheel kantelt.

Drijvend kunstwerk

Choreograaf Pia Meuthen, die in haar werk dans en circus in dialoog laat treden met een architectonische scenografie, was direct gefascineerd door het object en de theatrale zeggingskracht ervan. “De varende trap is een prachtig kunstwerk dat talloze mogelijkheden in zich herbergt om bespeeld te worden. Het nodigt uit tot dans en acrobatisch gebruik, zowel erbovenop als aan de zijkanten. De punt torent zes meter boven de waterspiegel uit. De enorme impact van de kanteling schept voor de performers een grote fysieke uitdaging. De dreiging eraf te vallen is reëel, de instabiliteit versterkt zowel de kwetsbaarheid van de performers als hun wisselende machtsverhoudingen.”

The Weight of Water is een korte voorstelling in de open lucht door een cast van ervaren dansers/acrobaten en talentvolle stagiaires. In de dans op de varende en kantelende trap staat veel op het spel: de zes performers moeten onmiddellijk reageren op de beweging van elkaar en het object. Het laat zo een streven naar macht zien, maar toont ook de afhankelijkheid – van elkaar, en van grotere oncontroleerbare elementen.

The Weight of Water is van donderdag 26 t/m zondag 29 mei 2022 om 16.00 en 20.00 uur (gratis) te zien, als onderdeel van de Tuin der Lusten.