Circuspunt maakt bezwaar tegen uitvoering ATE

Circussen en evenementen die hun activiteiten in de laatste lockdown moesten afgelasten kunnen een beroep doen op de compensatie regeling ATE (Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen). Een aantal winter/kerstcircussen hebben een aanvraag ingediend en compensatie gekregen, maar een ander aantal niet omdat hun evenement meer dan 15 dagen betrof.
Circuspunt heeft de minister en de Tweede Kamerfacties opgeroepen om die 15 dagen regel te heroverwegen. We hopen dat donderdag 12 mei een motie in de kamer wordt ingediend en aangenomen om meer circussen te compenseren.

VRAAG AAN
Heb je tussen 10 juli en 31 december een evenement georganiseerd dat moest worden afgelast, dan kan je nog tot 31 mei een aanvraag voor compensatie indienen.
LINK 

Liep jouw evenement ook in januari door en/of duurde jouw evenement meer dan 15 dagen vraag dan toch aan.
MAAK BEZWAAR
Heb je een afwijzing ontvangen, maak dan bezwaar. Doe dat wel in overleg met Circuspunt. We kunnen advies geven wat wel en niet mee te nemen in het bezwaar.
INFORMATIE-BIJEENKOMST
Op 16 mei organiseert Circuspunt om 17.30 een digitale informatie-bijeenkomst om jullie bij te praten over de compensatie-regeling. Meld je aan via: info@circuspunt.nl