25 juli 2019

Dieren terug in het circus !?

Terwijl in Engeland afgelopen week “The house of Lords” circusdieren in de ban heeft gedaan met een verbod vanaf januari 2020, wordt het verbod in Mexico dat geld sinds 2015 weer terug gedraaid. Ook in Nederland zijn juristen bezig om te onderzoeken of het verbod dat in Nederland sinds 2015 geld, rechtsgeldig is en via de juiste procedure tot stand is gekomen. In Duitsland komt er voorlopig geen verbod en in Madrid wordt het verbod ook weer terug gedraaid.

Engeland

The House of Lords besloot dat “wilde dieren” niet meer mogen optreden in het circus. Onder “wilde dieren” wordt in Engeland verstaan; alle uitheemse diersoorten die niet van oorsprong in Engeland voorkomen, zoals tijgers, leeuwen, kamelen en rendieren. Paarden en honden mogen dus nog wel optreden. De Ban volgt de ban in Schotland en ook in Wales zijn plannen voor een verbod.

Mexico

In Mexico wordt er op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel dat er juist voor gaat zorgen dat dieren weer mogen optreden, er wordt hier geen enkele diersoort of plek uitgezonderd. Wel is het verplicht om het welzijn van de dieren te garanderen en dit door een dierenarts te laten inspecteren en te beoordelen.

Nederland

In Nederland geld het verbod op gebruik van wilde dieren sinds 2015. Hier bestaat een zogenaamde positief lijst waar dieren op staan die wel geïmporteerd en gehouden mogen worden, de dieren die daar niet op staan mogen dus niet niet geïmporteerd en gehouden worden. Er is ook nog een onderscheid tussen het “laten optreden” en het houden van diersoorten. Bijvoorbeeld circusolifant Buba mag wel meereizen met het circus Freiwald, maar mag niet optreden. In tegenstelling tot Engeland mogen in Nederland dan bijvoorbeeld wel weer kamelen gehouden worden. “Het verbod in Nederland rammelt” stelt jurist Erna Philippi -Gho. “De noodzaak voor het verbieden van het optreden met wilde zoogdieren is niet goed aangetoond door middel van wetenschappelijk onderzoek.” De onderzoeken, procedures en haalbaarheid lopen nog.

Het is algemeen bekend dat het onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat in 2008 werd gehouden  en voor het grootste gedeelte positief uitviel voor het circus onderin een la van de tweede kamer is verdwenen, het daarbij behorende kabinet trouwens ook.

Duitsland

In Duitsland is er geen verbod en als het aan de grote politieke partijen ligt komt dat er ook niet. In Duitsland is de controle op circusdieren het strengste van Europa. Er zijn richtlijnen voor het houden van dieren en die worden in elke nieuwe standplaats opnieuw gecontroleerd door een overheids dierenarts. Alle bevindingen worden bijgehouden in een logboek en de dierenarts moet uiteindelijk bepalen of de regels op de juiste manier worden uitgevoerd. Per gemeente wordt er in Duitsland regelmatig geprobeerd een verbod in te stellen, echter elke keer als een circus een juridische strijd aan gaat met zo een gemeente wordt deze door het circus gewonnen omdat je in Duitsland volgens het grondrecht iemand niet mag hinderen in het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Spanje

In Spanje worden dit soort wetten per provincie geregeld, de nieuwe burgemeester van Madrid draait het verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus  terug. Terwijl in de provincie Valencia ( waar je wel mag stierenvechten ) het optreden van elk diersoort in het circus heeft verboden.

Circus-olifant Buba