Uncategorized
30 september 2022

Circusliefhebbers gezocht voor enquête

De Universiteit van Tilburg voert momenteel een onderzoek uit naar het imago van het circus. Hieraan hebben reeds 300 mensen – een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking – deelgenomen. Daarnaast willen de onderzoekers tevens circusliefhebbers vragen deel te nemen aan het onderzoek. Als het gaat om deze kunstvorm wordt in het onderzoek een onderscheid gemaakt tussen het klassieke circus met clowns, dieren en een spreekstalmeester. En het hedendaags circus ofwel nouveau cirque, waar géén dierenacts voorkomen. Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek, gelieve dan op deze link te klikken en de vragenlijst in te vullen.

https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a5EsFM0jP421cWi