pipocircusWie de circusactiviteiten en circusfestivals van Nederland en België met elkaar vergelijkt kan enorme verschillen constateren. In België veel meer straatfestivals met circusvoorstellingen of optredende straatartiesten met circusachtergrond dan in Nederland. Hier kicken we al op Circolo en Rotterdam Circusstad, maar in België is het pas echt feest. Geen wonder dat steeds meer Nederlandse circusgezelschappen hun heil zoeken bij de zuiderburen. Zij krijgen daar de kans om heel wat leuke voorstellingen te laten zien zoals nu weer in het Visueel Visueel Festival in Berchem.

1,5 miljoen circussubsidie in België

dannyronaldo
Ronaldo krijgt dit jaar 40.000 subsidie van het rijk

In België worden circusproducties veel meer gesubsidieerd en gewaardeerd. Circusproducties krijgen van het departement Cultuur, Jeugd en Media dikke 1,5 miljoen euro subsidie. Ook traditionele Belgische circussen zoals Circus Pipo en het Wiener Circus krijgen 10.000 euro, en Ronaldo krijgt daar het viervoudige van. Geen wonder dat de artiesten daar een hoger niveau kunnen laten zien, zoals Circus Ronaldo. Ze krijgen alle kansen om een artistieke voorstelling neer te zetten. In Nederland zie je de huidige situatie van afgestudeerde circusartiesten die nu links en rechts hun showfinanciën bij elkaar moeten bedelen via crowdfunding. Circussen worden hier gefinancierd door particulieren. Zij moeten daarnaast zien te schipperen met de middelen die ze zelf hebben, worstelend met steeds meer regeltjes en hogere rekeningen van gemeenten waar ze optreden. Zichtbare straatreclame is onbetaalbaar of verboden. Een wonder dat er nog circussen zijn in Nederland…

Nederlands circus verdient goedmaker

Monki verkreeg zijn kapitaal via crowdfunding.

Ook circus is cultuur, zelfs erkend als cultureel erfgoed, waarom het belangrijk is die te behouden. Eigenlijk zou de Nederlandse overheid het min of meer verplicht zijn, na de onnodige hetze tegen circussen met wilde dieren. De manier waarop het verbod tot stand is gekomen verdient niet de schoonheidsprijs. Er is nooit overleg gevoerd met de circussen, met de circustrainers en met deskundigen. De wet had zelfs niets met dierenwelzijn te maken maar met invloed van fondsenwervers op ons ambtenarenapparaat. Bewijs: teksten van activisten Wilde Dieren de Tent Uit werden letterlijk overgenomen in de wetgeving. Hierdoor is het fenomeen circus onnodig beschadigd en dat werkt door in de gehele sector, ook bij circussen en circusproducties die helemaal nooit wilde dieren hebben gehad. Dat vraagt om een goedmaker! Kortom: Nederland mag wel eens een voorbeeld nemen aan België, die wellicht eerder was met het circusdierenverbod. Het ondersteunen van deze prachtige sector die volgend jaar het 250 jarig bestaan viert zou een plicht moeten zijn om deze vorm van Cultureel Erfgoed een boost te geven. Desnoods met Europese bemoeienis om de zaak enigszins gelijk te trekken.
Een overzicht van alle Belgische circusactiviteiten is te vinden via de link op pagina Nieuwsbe boven in het menu.

 

Facebook Comments
757 totaal aantal bezoekers 3 bezoekers vandaag