17 november 2021

Verbod optreden circusdieren niet meer van toepassing?

Tekst is aangepast

Met de recente uitspraak van de rechtbank dat voor optredens met (wilde) circusdieren een ontheffing kan worden verleend, zodra is aangetoond dat het welzijn van dit circusdier niet in gevaar is, komt wellicht een einde aan het verbod op wilde circusdieren van september 2015! Zien we Buba binnenkort weer terug in de circuspiste? Als er een goede onderbouwing over het welzijn van circusdieren wordt ingeleverd, dan staat niets meer het optreden van zg. wilde circusdieren in de weg.

Tekst: Gera de Leeuw

In 2012 werd er een regeerakkoord opgesteld waarbij opeens een verbod op wilde dieren in het circus is opgenomen Het initiatief werd op tafel gelegd door Mark Rutte. De datum waarop het verbod op optredens van wilde circusdieren werd vastgesteld op 15 september 2015, midden in het circusseizoen. Hoewel de meeste mensen aannamen dat het verbod op optredens van wilde dieren was ingesteld vanwege het welzijn van circusdieren, is dat nooit echt onderbouwd. Dat is namelijk niet nodig bij een regeerakkoord. Dat zijn de momenten waarop persoonlijke wensen kunnen worden vervuld van betrokken politici, en waar democratie even dictatuur kan worden.

Makkelijk scoren

Echte tegenwerking vanuit de circuswereld was niet te verwachten. Bij alle circussen was de trend nog: ieder voor zich. Tegenwoordig is alles verenigd in Circuspunt, die wellicht in deze tijd in deze omstandigheden zou opkomen voor alle dieren in het circus, maar daar was toen nog geen sprake van samenwerking. Het was dus makkelijk scoren, voor de Partij voor de Dieren, voor Wilde Dieren De Tent Uit, met vermoedelijk het eerste zichtbare trollenleger in Nederland.

Heimwee en dood circusdieren

Nooit is er contact geweest met dierentrainers in der circuswereld, nooit is er een oriënterend bezoek geweest van politici bij circusdieren, dat is allemaal niet nodig bij een regeerakkoor.  Op 15 september 2015 was het zover. Vanaf dat moment moesten de betroffen circusdieren plots hun vertrouwde omgeving verlaten. Dat resulteerde in de dood van Rahni, van Circus Renz Berlin. Olifanten die al 50 jaar in dezelfde situatie leven, kunnen niet zomaar uit hun leefomgeving worden gehaald. Intelligente dieren die gewend zijn aan “hun kudde”, ook al bestaat die kudde niet uit louter olifanten Rahni at en dronk uit heimwee niets meer en dat scheelt 300 kg per dag, na 2 of 3 dagen kan al overlijden volgen. Olifant Buba van Circus Freiwald reageerde eveneens slecht op de verhuizing, maar diertrainer Freiwald besloot alle regels te overtreden wat de redding werd van Buba, ook deze olifant had bijna het loodje gelegd. Een van de speciale zebra’s van Freiwald stief wel als gevolg van de verhuizing.

Na zes jaar gerechtigheid?

Het is inmiddels zes jaar laten en je zou kunnen zeggen: eindelijk gerechtigheid! Recentelijk is er een deeluitspraak gemaakt in de sinds 6 jaar lopende zaak over het verbod met optreden van met zoogdieren. De rechter heeft bepaald dat hiervoor een individuele ontheffing kan worden aangevraagd. Een ontheffing kan alleen geweigerd worden als het welzijn van de betrokken dieren wordt benadeeld. In het geval van Buba is het moeilijk te bewijzen dat het welzijn van Buba wordt aangetast, in he geval van deze olifant kon dat namelijk juist niet, aldus deskundigen.

Niemand uit de circuswereld

Opvallend is ook dat niemand van de appelanten tegen deze wet uit de circuswereld kwam. Mochten er in de toekomst weer circussen met wilde dieren gaan reizen, dan zal dit toch een aanbeveling zijn. Samen bereik je meer.

  1. V.O.F. Wijnand Hazelegerte Voorthuizen,
  2. Stichting EzelparkStalhouderij Poelman), te Marum,
  3. R.F. Ruwaardhandelend onder de naam Roel’s Beestenboel, te Ingen,
  4. Bert’s Animal Verhuur V.O.F.te Appeltern, en
  5. Zorgboerderij De Mettemaat B.V.te Hengelo

Welke gevolgen dit heeft moeten we nog maar afwachten, in ieder geval wordt nu direct gekeken naar de kansen of Buba gewoon meer mee kan draaien in het zeer diervriendelijke programma van Circus Freiwald, waar bij Buba absoluut niet werd verlangd dat hij kunsten liet zien die in de natuur niet voorkwamen. Wie weet zien we deze olifant binnenkort weer terug in het circusprogramma.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2021:999