(Advertorial)

Stichting Rijdende School Geldermalsen

zoekt

lid Raad van Toezicht

Wij zoeken per 1 januari 2020 een lid voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, met ieder een deskundigheid. Wegens het statutair aftreden van één van haar leden is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuw lid.

Wij zoeken een betrokken persoonlijkheid met hart voor het primair onderwijs, bij voorkeur met affiniteit met de kermis- en circusbranche en met specifieke kennis van wet- en regelgeving in het onderwijs.

Het volledige profiel van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de website:

www.rijdendeschool.nl

De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn:

toezicht houden op het functioneren van de organisatie het vervullen van de werkgeversfunctie voor het eenhoofdig College van Bestuur goedkeuren van begrotingen, jaarverslagen en strategische beslissingen functioneren als klankbord voor het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. De meeste vergaderingen vinden plaats op dinsdag overdag bij de Rijdende School in Geldermalsen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding per jaar.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met de Raad van Toezicht, Kees van Baak (06 536 422 52) of met College van Bestuur, Nora Booij (06 532 032 33)

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Raad van Toezicht dan verzoeken wij u om vóór 30 augustus schriftelijk uw belangstelling bekend te maken via de mail, kantoor@rijdendeschool.nl

U kunt uw brief sturen t.a.v. Kees van Baak

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 oktober 2019.

 

De Stichting Rijdende School is een dynamische organisatie die het onderwijs verzorgt voor ongeveer 200 kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. De schoolorganisatie neemt binnen dit kader, nationaal en internationaal een bijzondere positie in.

Binnen de Stichting Rijdende School is een geheel eigen onderwijsaanpak ontwikkeld die zorgvuldig afgestemd is op de doelgroepen. Het team wordt gevormd door ca. 30 leerkrachten, tien onderwijsondersteuners en een directeur/bestuurder Kernwoorden voor de organisatie: Innovatief, flexibel en mensgericht.