7 februari 2018

Stephanie krijgt Beste van Best

Circusvrienden die lid zijn van de Club van Circusvrienden hebben het boek Het Beste van Best allemaal in bezit. Circusweb besteedde hier al eerder aandacht aan.

Foto’s Kitty Cuijpers

Het boek Het Beste van Best/ The Best of Best werd geschreven door Dick Vrieling naar aanleiding van de overdracht van de Jaap Best Collectie aan Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens het afgelopen Festival in Monaco heeft conservator Willem Rodenhuis de Engelstalige editie aangeboden aan prinses Stephanie tijdens de receptie van de première-avond op 19 januari. Kitty Cuijpers maakte enkele foto’s, na toestemming van de prinses om het strikte fotografeerverbod even terzijde te schuiven voor deze gelegenheid. De volgende dag hield Willem Rodenhuis voor de leden van de Federatie nog een lezing over de nieuw ontstane collectie in Amsterdam en de verdere plannen tot digitale presentatie van het geheel. Dat krijgt in de loop van dit jaar zijn beslag. Circusweb houdt u op de hoogte, want ook Circuserfgoed is iets dat hoog in het vaandel staat bij onze website.