7 oktober 2015

Olifanten mogen bij Renz Int blijven

Olifanten mogen bij Renz Int blijven

Circus Renz International mag samen met 
haar olifanten tournee afronden

olifantennat Den Haag , 7-10-2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat Circus RenzInternational haar tournee afmaken. Met ingang van 15 september 2015 geldt een verbod om bepaalde wilde zoogdieren te laten optreden en te vervoeren ten behoeve van circussen. Het circus laat haar 3 olifanten daarom niet meer optreden, maar de olifanten reizen het laatste deel van de tournee nog wel mee met het circus. Voor het vervoer van de olifanten heeft het circus een ontheffing gevraagd, maar die heeft de staatssecretaris van EZ geweigerd. Door het circus is een spoedprocedure aangespannen bij het CBb.
Het CBb heeft beslist dat de olifanten tot en met 3 januari 2016 met het circus mogen meereizen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat het circus tijdens haar tournee door het verbod is getroffen.