De Belgische kring is onderdeel van de Club van Circusvrienden Nederland.

Antwerpen – Een 40-tal personen woonden de 42e bijeenkomst van de Kring Vlaamse Gewesten bij.

Als afgevaardigde van de jubileumcommissie stelde Frieda Van Camp zowel de voorbije als de nog geplande jubileumactiviteiten van de CvCN voor.

In het kader van “100 jaar Circus Knie” bracht Rudy Van Caillie een zeer interessant en uitgebreid historisch overzicht van ruim 200 jaar Knie dynastie, waarin ook de periode voor het ontstaan van de benaming “Circus” Knie ruim aandacht kreeg.

Na de pauze belichtte Jason Gettinby aan de hand van foto’s en filmpjes de evolutie in de roofdierendressuur door de jaren heen. Grote namen als Klant, Gerd Siemoneit, Ursula Böttcher en vele andere kwamen aan bod.

Jacques Carré tenslotte vertoonde een zelfgemaakte mix van bewegende en stilstaande beelden in een sausje van circusmuziek over de voorbije clubreis naar Zwitserland.

Wegens tijdsgebrek werd het item over circusmodelbouw verschoven naar de volgende bijeenkomst.

Met dank aan de talrijke aanwezigen.

Tekst : Jan Van den Broeck