Hennie Veugelers is overleden op 66 jarige leeftijd. Een circusvriend die zijn liefde voor het circus en de circuskunsten wilde delen met iedereen die maar wilde kijken en luisteren.
Zo was hij een van de eerste medewerkers van het Contactblad voor de bezoekers van de kringmiddagen in Helmond. Nadien ging deze bescheiden uitgave over in het Circus Nieuws Magazine, eerder genaamd Circusnieuwsbrief. Hennie was zeer actief en wat heel belangrijk was: hij was een lopende encyclopedie wat het circusmetier betreft. Vele jaren was hij een van de medewerkers van het Cirque d’Hiver in Roermond. Hennie verzorgde ook vaak de gezellige kringmiddagen van de CvCN in Helmond. Hij had een schat aan materialen zoals b.v. dias, foto’s, geluidsopnamen enz. Hennie was al vele jaren ziek en met tussenpozen moest hij het arbeidsproces herhaaldelijk staken maar na een behandeling nam hij de draad weer op. Hennie was geen man die hierover klaagde. Hij was altijd positief. Trouwens hij was iemand die altijd, voorzover het in zijn vermogen lag, een ander zou helpen. Bovendien was hij een eerlijke vent die een ander niet zou beschadigen. Hennie is op 28 juli 2018 gestorven in de kliniek in Rosmalen.Op donderdag 2 augustus heeft in besloten kring het afscheid plaatsgevonden. Op vrijdag 3 augustus vond er in het Wilhelminahotel te Venlo voor familieleden, vrienden van vroeger en voor enkele circusvrienden een herdenkings bijeenkomst plaats. Hennie is slechts 66 jaar geworden. We wensen zijn familie sterkte met dit verlies. 
Hans Timmers, bedankt voor de tekst.