Binnenland
19 januari 2024

Het Fries Straatfestival halveert noodgedwongen de programmering

Het Fries Straatfestival – waarbij jaarlijks ook vele circusvoorstellingen op de straat spelen – staat voor een financiële uitdaging.

De kosten zijn gestegen, terwijl de subsidies niet zijn meegegroeid, wat heeft geleid tot een aanzienlijk tekort op de begroting. Om dit probleem aan te kaarten, neemt het festival een drastische stap: het programma wordt dit jaar gehalveerd. Deze noodgedwongen actie dient als een krachtig statement en als een oproep om de toekomst van het festival veilig te stellen.

Statement maken

Zakelijk leider Natasja Kesteloo benadrukt het belang van deze ingreep om een bredere discussie op gang te brengen over de levensvatbaarheid en relevantie van het festival in de huidige tijd. Het tekort van 70.000 euro op een begroting van 275.000 euro maakt duidelijk dat het festival financiële steun nodig heeft om te overleven.

De keuze om het programma te verminderen heeft praktische implicaties, zoals het verplaatsen van de festiviteiten naar een kleiner terrein. Een communityproject genaamd Monumental Constructions, dat in 2020 gepland was maar werd uitgesteld vanwege de pandemie, biedt een extra element aan het afgeslankte programma.

Het Fries Straatfestival heeft als doel laagdrempelig te zijn en jong talent een podium te bieden. Het festivalteam, dat voor de helft uit vrijwilligers bestaat, benadrukt de waarde van kunst en cultuur in de samenleving. Het festival hoopt op steun van de overheid en het publiek om deze uitdagende periode te overwinnen en zijn missie voort te zetten.