Marcel Bergema was onlangs te gast op een basisschool om te vertellen over het circus. Dit soort projecten worden op veel scholen gerealiseerd. Dit is er zo maar een voorbeeld van: deze school was versierd in circus-stijl, er kwam een clown op bezoek. Bovendien werd er les gegeven over de wereld van het circus door iemand met circuservaring. Ook kregen de kinderen via workshops de mogelijkheid om zelf circuskunsten te beoefenen. Wat ze daarbij geleerd hebben toonden ze ouders en anderen op de grote slotavond.

Circusdieren en artiestenleven

Bij het praten over het circus in de verschillende klassen kwamen allerlei kwesties aan de orde: is iedereen die in het circus werkt ook in het circus geboren? Hoe gaan de circuskinderen naar school? Wat doen de artiesten als ze niet optreden? En word je rijk als je een goede artiest bent? Ook de wat moeilijke kwestie van de circusdieren kwam aan de orde. Zijn er nog dieren in het circus (ja dus) en wat mag er wel en wat niet meer? De lesbrieven over circus en over circuskinderen die het Centrum voor Volkscultuur, nu KIEN, destijds speciaal voor dit doel ontwikkelde kwamen goed van pas.

Enthousiasme voor circusproject
Een ding is opvallend: zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten is er groot enthousiasme voor een project als dit en het fenomeen circus in het algemeen. De shows, het zaagsel, de suikerspin en de popcorn zijn onverminderd populair en de wereld van het circus wordt ervaren als een mooie, spannende wereld. En dat staat in schril contrast met de overtuiging van de (altijd volwassen) criticasters die vinden dat het circus zijn langste tijd nu wel gehad heeft.

Meer informatie over circuslesbrieven in de klas

Informatie voor scholen over circus, circusgastlessen enz. 

hoofdfoto: Marcel Bergema, samensteller van de circuslesbrief komt hier hoogstpersoonlijk vertellen over het circusleven, foto pr.