Circus Rotjeknor presenteert met trots het nieuwe bestuur. Na een zorgvuldige selectie, door het vorige bestuur en een groep van medewerkers, gaan deze nieuwe bestuursleden zich belangeloos inzetten voor het jeugdcircus uit Rotterdam.

Voorzitter: Andrea Wildeboer

Vicevoorzitter: Matthijs van Muijen

Penningmeester: Ellen Stam

Secretaris: Tom Vollebregt

De nieuwe gezichten zullen zich, samen met de dagelijkse leiding, bestaande uit zakelijk leider Sybren Andringa, artistiek leider Martin Iskra en het gemotiveerde team van (assistent)docenten, hard maken voor het realiseren van de plannen en ambities zoals vastgelegd in het Cultuurplan 2021-2024. Nieuwe gezichten? Dat klopt niet helemaal, zoals valt te lezen op de website van Circus Rotjeknor waar de 4 leden zich voorstellen.

Cultuurplan 2021-2024

Said Kasmi, de Rotterdamse Wethouder voor Onderwijs, Kunst en Cultuur, kende in het kader van het Cultuurplan 2021-2024 Circus Rotjeknor een jaarlijkse subsidie toe van € 150.000 en nam daarmee het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) over. De Raad is enthousiast over de professionaliseringslag die het circus maakt en stelt dat Circus Rotjeknor een belangrijke spil is in de profilering van Rotterdam als circusstad. De RRKC vindt dat Circus Rotjeknor hoge artistieke kwaliteit levert. Daarnaast waardeert de RRKC de ambitie om het bereik van het circus te vergroten en diverser te maken net als de aandacht voor diversiteit en inclusie in het HR-beleid.

Over Circus Rotjeknor

Circus Rotjeknor is het Rotterdamse jeugdcircus dat de wereld verrijkt door de verbinding te maken tussen de vele kinderen, hun talenten en achtergronden. Zonder drempels, zonder muren en zonder plafond. Alle kinderen en jongeren beoefenen circusspel of circussport op hun eigen niveau in overeenstemming met hun talent of wens. Volgens de visie van Circus Rotjeknor mogen fysieke, psychische, financiële of andere uitdagingen geen belemmering opleveren om mee te doen. Inmiddels is Circus Rotjeknor een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse culturele sector en is opgenomen als ‘Echt Rotterdams Erfgoed’. Het circus werkt onder andere samen met Codarts Circus Arts, Rotterdam Circusstad en Tall Tales Company.

Bol.comBol.com AlgemeenBol.com Algemeen