12 november 2015

CIOS Friesland start circusopleiding

Door de verschuiving van de zorg naar de gemeente worstelen veel gemeentes met de vraag hoe hiermee om te gaan. Het ontbreekt nog vaak aan kennis en concrete invulling om de plannen vorm te geven. Circus heeft de mogelijke impact om verschillende sectoren aan elkaar te verbinden, nieuwe doelgroepen aan te trekken binnen de breedtesport, te zorgen voor verhoogde sportparticipatie en verhoogd plezier in sport en bewegen. De verwachting is dat inzet van sociaal circus zal leiden tot sportinnovatie in de maatschappelijke context. Echter ontbreekt het in Nederland nog vaak aan geschoolde circusdocenten.
CIOS Heerenveen Leeuwarden start daarom in samenwerking met Studio26 de eerste mbo-circusopleiding van Nederland! Het betreft een nieuwe uitstroomrichting binnen de mbo niveau 4 opleiding Trainer/coach, welke opleidt tot buurtsportcoach met als expertise sociaal circus. De opleiding zal in september 2016 starten onder de naam Cirque CIOS.
Circomundo vindt het belangrijk om een doorlopende leerlijn te creëren van jeugdcircus naar opleiding, om stageplaatsen te creëren voor aankomend studenten en tevens een toekomstperspectief te bieden op het werkveld. Daarom worden circusscholen en circusorganisaties uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst Circus Works! op donderdag 19 november in jeugdcircus Rotjeknor in Rotterdam. Deelnemers worden geinformeerd over de nieuwe opleiding en gaan in gesprek over de behoefte vanuit het werkveld, de inhoud van de opleiding en mogelijke samenwerking.
Aanmelden voor de netwerkbijeenkomst Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke van der Weele (h.vanderweele@studio26.nl) of Anke Visser (anke.visser@fcroc.nl).