Belgische circussen komen bijeen

1082

Belgische circussen komen bijeen

De pas opgerichte BCA roept alle circussen in Belgie op om in februari aan te sluiten bij een vergadering over de toekomst van de Belgische circussen.
Jean-Gebruers en Rose Marie MalterChristian Nolens: “Iedereen die in België ook maar enigszins begaan is met de circuswereld, zal wellicht met lede ogen het faillissement van het Circus Rose Marie Malter aanzien. De reacties zijn dan ook bijzonder uiteenlopend; gaande van teleurstelling, moedeloosheid, opstandigheid, onbegrip, sterke emotie, nostalgie en voor sommigen zelfs verslagenheid. Het verder zetten van het levenswerk van Jean Gebruers en Rose Marie Malter heeft dus niet mogen zijn. En dat ondanks de inzet en positieve ingesteldheid van hun kinderen.

NapPas

Reflectie en overleg prikkelen

De omstandigheden beslissen er wel een vaker anders over. Een ster minder aan het circus firmament, mag echter geen aanleiding zijn om de toekomst somber in te zien. Integendeel. Het moet juist de reflectie en het overleg prikkelen en stimuleren; De circus actoren dichter bij elkaar brengen en hen aanzetten om de rol en identiteit van het rondreizend circus onder ogen te zien. Wellicht elk vanuit zijn eigen achtergrond, entrepreneurschap, visie en ambitie. Maar ook in functie van het gemeenschappelijk sectorieel belang.

Positieve krachten

Het circus heeft al eerder crisissituaties moeten doorstaan. Anders dan in doemdenken te vervallen, moeten positieve krachten, initiatief en vindingrijkheid een plaats krijgen en ruimte bieden om na te gaan hoe het circus -en de circus-kunsten- zich in al zijn geledingen, sterker wil en kan profileren. Dat geldt zowel voor het klassieke, rondreizende familie circus als voor de gelegenheids circusspektakels en festivals, theater circussen als voor circusscholen en zelfstandige circus artiesten. Maar ook voor de overheid is een belangrijk rol weggelegd.

In stand houden

RonaldowagentjeOngeacht de conjunctuur moet er aandacht zijn voor de socio-culturele rol en de overlevering waar het circus voor staat. Gewesten, steden en gemeenten hebben een belangrijk aandeel in het in stand houden van de circus traditie. Het Circus maakt inherent deel uit van onze culturele identiteit en eigenheid. Daarom is het meer dan ooit tijd, om de rangen te sluiten, om zich niet defensief dan wel constructief op te stellen. Instrumenten en structuren als het Circus Centrum kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Het Circus Centrum kan verbinden, de overheid, steden en gemeenten sensibiliseren, perspectieven bieden. De circus sector moet dat ook kunnen doen, los van individuele belangen en mogelijk conflicten. Met de oprichting van de Belgische Circus Associatie (B.C.A.) heeft ondergetekende voor de circussen een eigen platform willen creëren waar zij in alle openheid elke problematiek kunnen bespreken, de beroepsbelangen behartigen, een duidelijk gemeenschappelijk standpunt kunnen innemen en communiceren. Een eerste bijeenkomst daartoe wordt voorzien in de loop van de maand februari 2015. Tot slot is het onze vurige wens dat de Curator voor het Circus Rose Marie Malter een doorstart kan mogelijk maken.
Christian Nolens Oprichter B.C.A.