10 december 2015

Witova-Halum

Witova speciaal jeugdcircus in Hallum

Dini van der Meer en haar man Harm Witteveen reisden samen rond met hun circus Witova. Harm kreeg in 2007 een spierziekte waar hij in 2011 aan overleed. Al jaren was het een droom om een  speciaal circus te starten voor kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen en in dit trainingscentrum in Hallum wordt dit helemaal waargemaakt

In februari 2009 is onder de vlag van Stichting Clownerie en Minicircus voor de Jeugd te Hallum WITOVA trainingcentre van start gegaan.

Gedurende de eerste maanden is de splinternieuwe trainingslocatie ingewijd door het team van gespecialiseerde vakkrachten en de eerste groepen.Vanuit het centrum wordt gerichte training en aangepaste vorming geboden aan kinderen en jongeren met een beperking. Daarnaast richt de  organisatie zich op kinderen met een traumatisch letsel.


Sinds 2009 biedt het centrum te Hallum aan kinderen in de leeftijd van 6-12 en van 12-18 jaar,
met een ontwikkelingsstoornis of verstandelijke beperking, circustrainingen. Maar ook voor kinderen met traumaverwerking of isolatie vanwege veelvuldig pesten vinden baat bij de deze training en directe begeleiding. De gerichte trainingsprogramma’s en begeleiding dienen als doel een bijdrage te leveren in het verkrijgen van meer zelfvertrouwen het versterken van het zelfbeeld en geloof in eigen kunnen.Een methode die, zo is gebleken, tot zichtbare verbeteringen leidt. Dat is ook nodig, want elke Nederlander, ongeacht de mate van handicap of problematiek, wordt geacht aan het maatschappelijk verkeer deel te kunnen nemen.

Voor een jaarbijdrage van € 50,- of meer steunt u dit mooie doel en helpt u mee om ook deze kinderen betere kansen mee te geven om als volwaardiger lid van de samenleving te leren functioneren.

Ook het bedrijfsleven wordt van harte uitgenodigd om dit project te steunen voor een bijdrage van € 250,- of meer. 

website