Tijdens het afgelopen jubileumweekend van de 70-jarige Club van Circusvrienden Nederland in Oss verscheen het boek “Grootmeester in de leeuwenkooi”, een biografie, geschreven door Dick H. Vrieling, over de internationale carrière van de Nederlandse dompteur Wim Vos. Het eerste exemplaar van het boek werd aan de weduwe van Wim Vos uitgereikt.

“Het besluit van de regering om het optreden van roofdieren in het circus te verbieden is veel te impulsief genomen”, zegt Vos in het boek. “Het is een bizar besluit omdat een politieke discussie over dit besluit werd omzeild en omdat het voorbij ging aan resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het welzijn van circusdieren.” Dat onderzoek wees namelijk uit dat er geen enkele reden is het optreden van roofdieren in circussen te verbieden als aan de nodige kwaliteitseisen van de dressuur, huisvesting en verdere verzorging wordt voldaan. In het boek is een literatuurlijst opgenomen waarin deze onderzoeken worden vermeld. Inderdaad bizar, omdat nergens anders dan in het circus mens en dier zo harmonieus met elkaar samen leven.

Daarmee is dit boek helaas ook een ode aan een blijkbaar uitgestorven beroep van dresseur/ dompteur in Nederland, omdat de morele executie van een groepje veganisten en zelfbenoemde dierenbeschermers de regering een paar jaar geleden deed besluiten het optreden van roofdieren in circussen te verbieden. De biografie over deze Nederlandse dompteur wil daarmee tevens een ode zijn aan generaties Nederlandse mannen en vrouwen die zich gepassioneerd hebben ingezet voor het welzijn van hun roofdieren in circussen.

Dresseur/dompteur Wim Vos begon als hulpje in het destijds bekende Nederlandse circus Strassburger, stapte daarna over naar Klant’s Zoo en Dressuurschool in het Limburgse Valkenburg en kreeg uiteindelijk midden zestiger jaren van de vorige eeuw van circusdirecteur Toni Boltini de kans diens leeuwengroep te presenteren. Daarna maakte Wim Vos alias William Vos als dresseur/ dompteur furore niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa, de Verenigde Staten, Zuid- Amerika, Japan en Thailand. In zijn indrukwekkende carrière waren overigens niet alleen leeuwen zijn pupillen; ook tijgers, beren, en olifanten kregen bij hem de opleiding tot circusartiesten. Als 70+er dresseerde hij zijn laatste grote groep tijgers in de dierentuin in het Franse Amnéville. Wim Vos overleed op 75-jarige leeftijd aan een hartstilstand op 13 augustus van dit jaar.

Het boek, verkoopprijs € 19,50 plus € 7,50 verzendkosten (Nederland) of € 10,00 (buitenland) is te bestellen bij de heer Edmond Denos, Dorresteinseweg 35, 3817 GA Amersfoort, e-mail: evae.denos@gmail.com. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL29 INGB 0000 2517 95 t.n.v. Club van Circusvrienden Nederland, wordt het boek toegezonden.