12 oktober 2020

Update: Frans verbod op wilde dieren in circussen

Verslag: Christian Nolens

Frankrijk – De bespreking van het wetsontwerp nr. 1811 mbt het verbod op wilde dieren in circussen, werd in de commissie van de assemblé stopgezet…  (aangezien de activiteiten van de assemblé na middernacht niet konden worden verdergezet)

In de nasleep van de aankondigingen van de minister van Ecologische Transitie, Barbara Pompili, ten gunste van wilde dieren in gevangenschap – op dolfinaria, circussen en reizende shows, nertsenfokkerijen en dierentuinen, werd het wetsvoorstel van Cédric Villani, gedurende twee uren, uitgebreid besproken in de commissie, van de ‘assemblé’

Een sessie die te kort leek om de tekst tot het einde te overlopen. De gedeputeerde vroeg de regering om het werk “zo snel mogelijk” weer op de agenda te zetten. In de commissie valideerde de meerderheid de bepalingen over het einde van wilde dieren in shows (circus, dolfinarium) en over het verbod op het fokken van nertsen.

(Het verbod op jacht met jachthonden en ondergronds en de verplichting voor boerderijen om dieren toegang tot de open lucht te verlenen, werden afgewezen.) De dag  eindigde voor de ecologisten met tevredenheid en frustratie, wat ook teleurstelling veroorzaakte aan ‘linkerzijde’.

Terwijl de assemblé -commissie erin slaagde een tekst in eerste lezing aan te nemen om de termijnen voor abortus te verlengen, kon de tijd van dit debat – meer dan negen uur – niet ingaan op de inhoud van de bespreking van ‘een andere tekst, over het dierenwelzijn, waarover na de reorganisatie ook alle kans had om gestemd te worden door de meerderheid in de commissie. De teleurstelling van rapporteur, Cédric Villani, was duidelijk bij het vaststellen dat de gedachtenwisseling -met woord en wederwoord-  onredelijk lang duurde.

Teleurgesteld dus, maar zonder zijn nederlaag toe te geven, vroeg de plaatsvervanger de regering de tekst opnieuw op de agenda van het Parlement in te schrijven, aangezien het binnen haar macht ligt.

Een verzoek dat duidelijk goed werd ontvangen door de staatssecretaris van  de biodiversiteit, Bérangère Abba, die echter geen nieuw tijdschema kon specificeren noch een kalender vast te leggen, om de tekst een tweede kans van slagen te geven.

Het vervolg is dus uitgesteld naar een niet nader bepaalde datum …