16 december 2015

Stoffel-Nijmegen

 

Circustheater Stoffel

Circustheater Stoffel is een kunsteducatieve instelling bestaande uit Stichting Circustheater Stoffel en Projectbureau Circustheater Stoffel. Vanuit Projectbureau Circustheater Stoffel worden kunsteducatieve projecten gestart voor organisaties die werken met bijzondere doelgroepen.

  • Circus en theater projecten in de vorm van cursussen en workshops.
  • Trainingen op gebied van omgaan met moeilijk gedrag of empowerment.
  • Grotere projecten als weekprojecten op scholen of zorginstellingen.
  • Wijkcircus: projecten om de leefbaarheid in wijken te bevorderen.

Stichting Circustheater Stoffel is in 2012 opgericht om activiteiten uit te kunnen voeren die afhankelijk zijn van externe financiering.

Onder de vlag van de stichting verzorgen we beschutte vrijetijdsbesteding en op termijn ook dagbesteding, aan kinderen en jongeren in de regio Arnhem/Nijmegen, die vaak geen geschikte plek vinden in reguliere vrijetijdsbesteding.

  • Jaarcursussen: basisniveau, gevorderde niveau en voorstellingsgroepen.
  • Specialisaties: modules gericht op een specifieke discipline.
  • Trainingen: om specifieke sociale vaardigheden te trainen.
  • Dagbesteding: creatieve activiteiten ondersteunend aan cursussen en voorstellingen.

Ontstaan Circustheater Stoffel

Na het afronden van de pedagogische circusopleiding in Brussel en werkervaring bij diverse jeugdcircussen, wisten opdrachtgevers uit het eigen netwerk Stefke de Wit snel te vinden voor diverse circustheater projecten. Het beginnen van een eigen onderneming was een logische keuze en Stefke de Wit richtte in januari 2006 het projectbureau Circustheater Stoffel op.

Na een tijd ontstond de behoefte om het projectbureau meer vorm en richting te geven. Medio 2007 formuleerde Circustheater Stoffel dan ook haar visie en doelstellingen. Vanaf dat moment richtte het projectbureau zich specifiek op circustheater voor organisaties die werken met bijzondere doelgroepen.

In de jaren daarna breidden de activiteiten zich steeds verder uit. Naast het verzorgen van cursussen en workshops hield Circustheater Stoffel zich vanaf 2010 steeds meer bezig met adviseren en coachen, het coördineren van projecten en het verzorgen van trainingen. Dankzij deze groei kon Circustheater Stoffel steeds vaker ervaren mensen inzetten op de uitvoering en coördinatie van projecten en op de organisatie zelf.

Stichting Circustheater Stoffel

Vanuit de ervaring met diverse circustheater projecten in de geestelijke gezondheidszorg, ontdekten we de behoefte van kwetsbare kinderen en jongeren aan een veilige omgeving om succeservaringen op te doen in de vrije tijd. Deze projecten waren niet structureel, terwijl dat voor de deelnemers wel enorm zou kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling. In 2012 richtten we daarom ons cursuscentrum op. Hiermee ontstonden twee takken van Circustheater Stoffel: Projectbureau en Cursuscentrum.

Om onze doelgroep te verleiden deel te nemen aan onze cursussen is zowel inhoudelijk als financieel een lage drempel noodzakelijk. Als we de volledige kosten van de organisatie en begeleiding binnen ons cursuscentrum zouden doorberekenen aan de deelnemer, wordt de contributie onbetaalbaar.

De juridische vorm van het projectbureau was daarom niet geschikt om de activiteiten vanuit het cursuscentrum onder te brengen. Met Stichting Circustheater Stoffel willen we met behulp van fondsen, sponsoren en particuliere ondersteuners de succeservaringen voor bijzondere mensen toch mogelijk maken.
Circustheater Stoffel wil bijdragen aan een betere wereld. 
Dat klinkt groots en meeslepend. En toch is het zo. We willen bijdragen aan een wereld waarin mensen geloven in hun eigen kracht. Om in jezelf te kunnen geloven heb je succeservaringen nodig. Veel mensen missen succeservaringen. Vaak zijn dit bijzondere mensen. 

Circustheater kan volgens ons bijdragen aan een betere wereld. 

We kunnen bijzondere en kwetsbare mensen sterker maken. Behalve dat het een zeer veelzijdige kunstvorm is die uitnodigt tot ontmoeting met perse kunstdisciplines, is het een magisch en fantastisch middel om mensen successen te laten ervaren.

Voor organisaties die werken met bijzondere doelgroepen verzorgt Circus Stoffel kunsteducatieve circus- en theaterprojecten. In het cursuscentrum is wekelijks circusles aan kinderen en jongeren met behoefte aan beschutte vrijetijdsbesteding.

website