Het tevredenheidsonderzoek van de Rijdende School is iets bijzonders. 

janroestJan Roest, directeur van de Rijdende School: “In het voorjaar is een oudertevredenheidsonderzoek gedaan bij de ouders van onze leerlingen, kermisexploitanten en circusartiesten. Dit onderzoek is intensief en duur, omdat de ouders vanwege hun reizend bestaat vooral alleen telefonisch geënquêteerd kunnen worden. Uit het rapport blijkt een hoge tevredenheid van de ouders  over de onderwijskwaliteit van de Rijdende School en de leerkrachten en consulenten.  Verbetering op details is mogelijk en daar wordt aan gewerkt.  Het belang van goed onderwijs wordt door de ouders steeds meer onderstreept.

Opleidingsniveau

Twintig jaar geleden vonden ouders  leren lezen en schrijven voldoende en waren kinderen belangrijk bij het dagelijks werk. Nu willen ouders dat er diploma’s gehaald worden. Een toenemend aantal kinderen volgt digitaal afstandsonderwijs. Dit vraagt ook om ondersteuning van de ouders. Ondanks dat dit veel tijd kost willen  de meeste ouders  zich hier voor inzetten. Uit het rapport blijkt ook dat het opleidingsniveau van de ouders de laatste vijf jaar is gestegen. Goed dat er een Rijdende School is. Voor het rapport zie de website www.rijdendeschool.nl

Social media

socialmediaplaatjeDe Rijdende School wil op het gebied van ict en sociale media voorop lopen in onderwijsland en zo de kwaliteit van haar onderwijs en dat in Nederland verbeteren. De Rijdende School is door het trainingsinstituut Innofun uitgekozen als een van de kleine groep scholen in Nederland die als team getraind gaan worden op het terrein van ict en sociale media. Innofun wordt hierbij financieel gesponsord door Samsung. Daarnaast heeft een van de leerkrachten de eerste prijs  gewonnen met een  social media project, waarbij veel vormen van sociale media met de kinderen werd ingezet. Een deel van de prijs is ook een teamtraining. We zijn trots  op de kwaliteit van onze leerkrachten. Als je leerkracht bent bij de Rijdende School moet je flexibel zijn en je steeds weer willen scholen om het beste onderwijs voor de kinderen te kunnen geven. Alles draait immers om het kind.

 Directiewisseling

rijdendeschoolHet managementteam van de Rijdende School gaat van drie naar twee personen. Het doel is om de slagkracht en de efficiëntie van het MT te vergroten. In goed overleg treden twee leden van het huidige MT terug en gaan een passende taak uitvoeren tot hun actieve rol binnen de Rijdende School wordt beëindigd. De directeur bestuurder blijft en er wordt een sollicitatieprocedure gestart voor een directeur Onderwijs. Door deze positieve verandering wordt er een doorgaande lijn voor de toekomst verzekerd en kunnen mensen zich inzetten op terreinen waar ze erg goed in zijn. Alles draait daarbij om het kind.

foto’s: Rijdende school, met dank aan Jan Roest.

Website Rijdende school