Circomundo organiseert 3 regionale bijeenkomsten om te praten over de toekomst van Circus in Nederland en nodigt alle jeugdcircussen uit om mee te praten. Om ieders reistijd te beperken worden de bijeenkomsten een beetje verspreid over het land georganiseerd. De bijeenkomsten duren van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur (m.u.v. Zoetermeer). Circomundo is te gast bij drie jeugdcircussen.
Mocht je niet kunnen op de avond het dichtst bij jou in de buurt, dan ben je natuurlijk welkom op een van de andere bijeenkomsten.

Dinsdag 15 mei, Zuid Nederland: 19:30-21:00 uur bij Circus Bon Bourgon, Papenhulst 24,
Den Bosch

Woensdag 23 mei, West Nederland : 18:30-20:30 uur bij Nevermind, Leidsewallen 80, Zoetermeer

Donderdag 24 mei, Noord-Oost Nederland, 19:30-21:00 uur bij Okidoki, De Bloemen 31,
Meppel

Ontwikkelingen

Het circus in Nederland is in beweging. Er zijn meer dan meer dan 50 jeugdcircussen actief, er zijn rondreizende klassiek georiënteerde circussen die volle tenten trekken, de kerstcircussen samen trekken duizenden mensen, twee HBO-opleidingen, meerdere festivals voor hedendaags circus boeken successen en er komen meer-en-meer professionele circusgezelschappen en -producties. Voor de eerste keer kreeg circus nadrukkelijk aandacht in het nieuwste advies van de Raad voor Cultuur.

Zuiderburen voorbeeld

De afgelopen 2 jaren zijn diverse circusorganisaties met elkaar in gesprek gegaan om te bezien hoe de positie van het circus in Nederland versterkt kan worden. Daarbij is met enige jaloezie gekeken naar onze zuiderburen waar het Vlaams circuscentrum een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een breed, gevarieerd en bloeiend circusveld. Het succes van de Extreme Convention en succesvolle voorstellingen van circusateliers zijn daar voorbeelden van.

Gezamenlijke belangen

Ook al zijn er veel verschillen tussen de diverse circus initiatieven en –organisaties, is met elkaar geconstateerd dat er ook veel gezamenlijke belangen zijn. Daarbij kun je denken aan verbetering van het imago van het circus, kennisdeling op het gebied van veiligheid en regelgeving, belangenbehartiging bij overheden en fondsen, talentontwikkeling en scholing van trainers en begeleiders.

Onderbezette organisaties

Er is ook geconstateerd dat platforms/verenigingen zoals Circomundo en de VNCO (Vereniging van Nederlandse Circusondernemingen) eigenlijk onderbezet en daardoor kwetsbaar zijn om hun activiteiten goed van de grond te krijgen. Tevens hebben de nieuwe gezelschappen en artiesten geen platform waarin zij zich kunnen verenigen.

Circus versterken

Er wordt gesproken over het opbouwen van een nieuwe, gezamenlijke organisatie om de positie van het circus in Nederland (in de breedste zin van het woord) te versterken.  De verwachting is dat gezamenlijk meer daad- en slagkracht kan worden ontwikkeld.

Uitnodiging voor alle jeugdcircussen

Het Circomundo bestuur wil heel graag met vertegenwoordigers van Nederlandse jeugdcircussen (circomundo-leden en niet-leden) van gedachten wisselen. 
Zij zouden het zeer op prijs stellen als jullie jeugdcircus aanwezig kan zijn om na te denken over de toekomst van het circus in Nederland. Je kunt je aanmelden via: secretariaat@circomundo.nl