Pvdd komt niet verder met kamervragen

freiwaldDe Partij voor de Dieren is teleurgesteld dat wilde dieren voorlopig nog tot het einde van het seizoen mee mogen reizen met de circussen. Dat hebben ze kunnen vernemen van Sharon Dijksma na het stellen van een aantal vragen over het meereizen van circusdieren. In de uitspraak is aangegeven dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de circussen die op het moment van invoering van het verbod hun tournee nog niet hadden afgerond en dat de ontheffingsaanvraag van circus Renz International niet geweigerd had mogen worden. Sharon Dijksma respecteert deze uitspraak en kondigt aan dat zij aan circussen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden een tijdelijke ontheffing zal verlenen voor het vervoer van de dieren tot het einde van hun tournee. Tot op heden (13 oktober 2015) heeft één circus zich hiervoor gemeld. Het is niet mogelijk om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.