29 augustus 2022

Peter Steenbergen, nieuwe zakelijk leider Rotjeknor

hoofdfoto: circuskinderen voor de circusloods van Rotjeknor

ROTTERDAM – Circus Rotjeknor heeft per 1 september 2022 een nieuwe zakelijk leider, Peter Steenbergen. Hij volgt hiermee  Sybren Andringa op, sinds juli 2020 zakelijk leider, die stopt per 1 september.

Sinds begin 2020 is door het bestuur, de dagelijkse leiding en alle medewerkers van Circus
Rotjeknor hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en het aanbod van de circusschool. Ondanks corona is het aantal artiesten toegenomen en zijn de creatieve,
artistieke en sociaalmaatschappelijke activiteiten gegroeid. Hiermee heeft Circus Rotjeknor
een belangrijke stap gezet om de kunst en spel van circus nog beter bereikbaar en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen, jongeren én volwassenen in Rotterdam en omgeving. Het bestuur en de medewerkers zijn Sybren enorm dankbaar voor het bereikte en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdagingen.

Voortzetting beleid
martin iskraVanaf 1 september zal Peter Steenbergen als zakelijk leider samen met artistiek leider Martin Iskra, het team van docenten, vrijwilligers en andere betrokkenen, de schouders eronder zetten om de ambities van Circus Rotjeknor waar te maken. Hij zal het ingezette beleid voortzetten en nog meer nadruk leggen op activiteiten in de stad en onder schooltijd. Dat Peter geen onbekende is in het Rotterdamse mag gerust een understatement genoemd worden. Als voormalig directeur en boegbeeld van de stichting Thuis Op Straat (TOS) kent hij de weg in Rotterdam als geen ander en ligt zijn hart nadrukkelijk bij het welzijn van kinderen en jongeren. Dat circus hier een grote bijdrage aan kan leveren is evident en voor Peter een extra motivatie om bij Circus Rotjeknor aan de slag te gaan. Peter: “In het welzijnswerk deed ik al ervaring op met circusactiviteiten. Het mooie van circus is dat er kansen zijn voor iedereen om te werken aan de eigen talentontwikkeling, zowel op het podium als achter het doek.” Peter zal als zakelijk leider zich er onder meer op toeleggen om een nog bredere groep Rotterdammers te laten genieten van het circusspel.

Over Circus Rotjeknor
Circus Rotjeknor is dé circusschool uit Rotterdam. Zonder drempels, muren en plafond zorgt Circus Rotjeknor met circuskunst voor verbinding tussen de vele artiesten, hun talenten en achtergronden. Alle kinderen en jongeren beoefenen circusspel of circussport op hun eigen niveau in overeenstemming met hun talent of wens. Volgens de visie van Circus Rotjeknor mogen fysieke, psychische, financiële of andere uitdagingen geen belemmering opleveren om mee te doen. Inmiddels is Circus Rotjeknor een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse culturele sector en is benoemd tot ‘Echt Rotterdams Erfgoed’. De circusschool werkt onder andere samen met Codarts Circus Arts, Rotterdam Circusstad, welzijn en onderwijs.

Reactie Johan Both
“Ik ben heel blij met met de aanstelling van Peter Steenbergen als nieuwe zakelijk leider bij Circus Rotjeknor. Ik ken Peter al heel lang en heb regelmatig heel prettig met het samengewerkt. In 1998 schreef ik samen met Peter een plan voor ‘Circus in de stad.’ Dat plan was gebaseerd op de uitgangspunten van Circus Rotjeknor en heeft nog steeds niet aan kracht ingeboet”.

Circusweb besteedde al eerder aandacht aan Johan Both en Circus Rotjeknor. Twee jaar geleden ontstond er commotie over problemen tussen bestuur en directeur Johan Both. Via onderstaand artikel een link naar meer artikelen over Johan.

Heftige reacties…