Nieuwe rijdende school

Opening in Deventer

342

In Nederland verzorgt de Stichting Rijdende School het onderwijs voor Kermis- en Circuskinderen. Vandaag werdt in Deventer een nieuwe mobiele school in gebruik genomen met de naam “TRAPEZE”. Alex Sijm van circus Impresariaat Sijm en zanger Tim Douwsma hadden de eer om samen met het onderwijsteam van de Rijdende School de opening te verrichten.

Alex Sijm, Meester Jan Willem en juf Angela voor de nieuwe school

De nieuwe school is door de stichting rijdende school in eigen beheer gebouwd, het grote verschil met de andere mobile scholen is dat deze school veel kleurrijker is.

Di Lello clowns en Alex Sijm

De Rijdende School omschrijft haar missie voor nu en de toekomst als volgt:

“Alles draait om het kind”.

De SRS is een onderwijsorganisatie voor primair onderwijs bestemd voor circuskinderen en kinderen van kermisexploitanten.
Daarbij biedt zij naast het verzorgen van basisonderwijs ook ondersteuning aan circus- en kermiskinderen in de leerplichtige leeftijd en hun ouders.

In de praktijk richt de SRS zich op drie leeftijdsgroepen:
In de voorschoolse periode is de begeleiding gericht op toekomstige leerlingen en hun ouders bij de voorbereiding van hun kind op het basisonderwijs.
In de basisschoolperiode verzorgt de SRS het onderwijs tijdens het reisseizoen.
Wanneer daartoe aanleiding is, ondersteunt de SRS ook reguliere scholen die de leerlingen bezoeken (de gast- en winterscholen).
Wanneer de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, biedt de SRS ondersteuning bij de schoolkeuze en het schoolbezoek.

Algemeen directeur van de rijdende school Nora Boij, zanger Tim Douwsma en Alex Sijm

Visie
We willen zoveel mogelijk gebruik maken van de individuele kwaliteiten van de kinderen en aansluiten bij hun onderwijsbehoeften.
We hebben daarbij vier uitgangspunten:
– aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind
– de kinderen zelfstandig/zelfsturend te laten werken
– de kinderen in relatie te laten leren
– dat een kind met plezier naar school gaat en er zich veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt.