Verdwijnt circus uit Rhenen??

Binnenkort zal de school waarin de Rhenense circusschool huist verbouwd gaan worden. Zoals de plannen er nu liggen, zal er geen nieuwe ruimte komen voor het jeugdcircus. Ook zijn er geen andere plaatsen waar het circus binnen Rhenen terecht kan. Dat zou dus betekenen dat het circus uit Rhenen zou gaan verdwijnen. En dat terwijl er al ruim 30 jaar circuslessen worden gegeven in Rhenen.

Om in kaart te brengen of de Rhenense bevolking het eens is met het steeds minder beschikbaar worden van culturele ruimte heeft Gemeente Rhenen een enquête uitgeschreven.
Circus op de Utrechtse Heuvelrug heeft iedereen in Rhenen gevraagd om die enquête in te vullen. 

Zie hier de link