22 mei 2023

Aanscherping milieuzones Amsterdam: komt er een einde aan Circus Zanzara rond de feestdagen?

Vanaf 1 januari 2025 worden de milieuzones in Amsterdam aangescherpt. Een nieuwe regeling die de producenten van Circus Zanzara – dat dit jaar voor de zeventiende keer hun kerstproductie in Amsterdam speelt – kennis laat maken met een nieuwe uitdaging…

Eerst: de samenvattende aanscherping
Een milieuzone is een gebied waar bepaalde voertuigen met hoge emissies (hoeveelheid verontreinigende stoffen) niet mogen rijden om de luchtkwaliteit te verbeteren. De nieuwe regels hebben tot doel de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en de stad gezonder en duurzamer te maken.

Met de aanscherping van de milieuzones hoopt Amsterdam de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van haar inwoners te beschermen. Door de toegang van vervuilende voertuigen te beperken, wil de stad een stap zetten in de richting van een schonere en duurzamere leefomgeving.

De aanscherping van de milieuzones in Amsterdam betekent dat oudere en vervuilende voertuigen beperkt worden in hun toegang tot bepaalde delen van de stad.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor eigenaren van voertuigen die niet voldoen aan de nieuwe eisen. Zij zullen hun voertuigen moeten aanpassen, vervangen of ervoor kiezen om niet meer in de betreffende milieuzones te rijden. Voor sommige ondernemers en particulieren kan dit een financiële last betekenen. (Alle exacte informatie is op deze pagina te lezen.)

Ontheffing
Rik Bolder – de nieuwe generatie ‘Zanzara producenten’ – laat aan Circusweb weten dat Circus Zanzara jaarlijks met twee vrachtwagens richting de hoofdstad gaat om het kerstcircus te realiseren.

Bolder: “Mijn eigen Euro 0-vrachtwagen mocht eigenlijk afgelopen winter Amsterdam al niet meer in. Ik moest daarvoor een ontheffing aanvragen; een tamelijk traject. De Gemeente wilde mijn jaarcijfers van de afgelopen drie jaren weten en ik moest een offerte voor een nieuwe vrachtwagen toesturen. Maar: we zaten al in Amsterdam voor de winterproductie. Een intensieve tijd, waardoor ik daar niet aan toe kwam. Daar gaf de Gemeente Amsterdam me de ruimte voor.

Uiteindelijk werd de ontheffing afgewezen. Amsterdam keek naar mijn inkomsten en naar hoeveel procent ik van die verdiensten met mijn vrachtwagen binnen de ring van Amsterdam maak.

Voor de inkomsten met de Circus Zanzara-vrachtwagen (een Euro 5-wagen) is de voorstellingsreeks in Amsterdam een groot percentage. Bij mijn eigen vrachtwagen is dat niet het geval: daarmee touren we namelijk door verschillende Europese landen om onze straattheatervoorstellingen te spelen. Dat doen we het grootste deel van het jaar en daar verdien ik dus meer mee.

De Gemeente Amsterdam wees de ontheffing af, omdat ik binnen de ring van Amsterdam –  wat overigens een behoorlijk ruim gebied is – te weinig verdien. Zij redeneren dat het mijn bedrijf niet schaadt als ik niet met de vrachtwagen in Amsterdam kan werken. Dat klopt. Voor mijn bedrijf en vrachtwagen. Maar voor Circus Zanzara (het bedrijf en de vrachtwagen) is dat nu en in de toekomst niet het geval.

En nu?
Hoe het nu verder moet, weet Rik niet. Op de vraag ‘of er dan een einde aan Circus Zanzara op het terrein van de Westergasfabriek rond de feestdagen komt?’ reageert Bolder optimistisch: “we denken verschillende alternatieven uit, bijvoorbeeld het overladen van materialen op gehuurde wagens, die wél de ring in mogen.

Overal is een mouw aan te passen. Daar gaan we voor! Omdat we in Amsterdam willen blijven spelen voor ons publiek, waar we een hele fijne band mee hebben.

Mijn schoonmoeder (Mayke Heessels, red.) kwam gekscherend met een idee. Buiten de ring pakken we alle benodigdheden over om vervolgens met paard en wagens door het centrum te gaan en om zo binnen de ring alles op te bouwen”. Lachend gaat hij verder: “eens kijken of de Gemeente daar wél blij van wordt…”

Bewust circus
Circus Zanzara staat bekend om het zo bewust mogelijk maken van circus. Stadsstroom is al jaren de vervanger voor vervuilende aggregaten, in de voortent wordt biologische eten en drinken verkocht. Dat moet er vervolgens ook weer uit: wat mogelijk is op de ‘biologische’ zaagseltoiletten. Er wordt gewerkt met herbruikbare bekers en na de voorstelling besteedt de crew veel tijd aan het scheiden van afval.

Rik: “ik ben absoluut niet tegen ‘het milieugebeuren’, maar er is een andere oplossing mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld sterke roetfilters. Dat kost dan wel wat, maar dat bereken je over een periode door. En plantaardige diesel kan CO2-uitstoot ook met negentig procent reduceren.

Het zou goed zijn dat er niet wordt gekeken naar de leeftijd van een auto, maar naar wat de wagen uitstoot en wat daaraan te doen is. Volgens mij kun je veel beter oude spullen afrijden. Maar dat is een mening die gebaseerd op een bepaald gevoel.

Wat ik vooral jammer vind, is dat er aan het einde van de rit veel dingen uitgesloten worden door een complexe aanscherping. Het is nog maar de vraag wat er in de toekomst in Amsterdam mogelijk is op het gebied van festivals, evenementen en circussen. En ja… ik denk dat je daar de binnenstad op cultureel vlak echt armer mee maakt.”

Heb je ideeën voor een oplossing voor Circus Zanzara? Mail naar circusweb.nl@gmail.com ; tips – die Circusweb doorzet – zijn altijd welkom!