Waarschijnlijk zijn er rond 1930 honderden exemplaren van zo’n stoeltje gemaakt, bestemd voor de loge van Italiaanse circus Darix Togni. En de meeste zullen al lang niet meer bestaan. Maar dit loge-stoeltje werd doelbewust door iemand ontvreemd en geschonken aan de huidige eigenaar, Robert Ritman. Het stoeltje is 80 centimeter hoog en biedt een redelijk zitcomfort. Maar dat hoort bij een zitplaats in de loge.

Ticketmaster