“FRESH CIRCUS komt in maart 2018 naar Brussel! Drie dagen lang zal FRESH CIRCUS #4 de gelegenheid zijn om circuskunsten vanuit elke invalshoek te verkennen en contacten te leggen met artiesten en professionals uit heel Europa en daarbuiten. Met de titel “MEER DAN CIRCUS!” zal deze editie de gelegenheid bieden om in de circusiconografie en zijn stereotypen te duiken, innovatieve initiatieven te markeren en circuskunsten in al hun diversiteit te laten zien.
Fresh Circus is een Flagship event van het Circostrada-netwerk, het internationale seminar voor de ontwikkeling van Circus Arts. Mede georganiseerd door Espace Catastrophe en het Théâtre / Danse in Wallonië-Brussel, zal de editie van 13 tot 15 maart in Brussel, in het Théâtre National, plaatsvinden.
FRESH CIRCUS # 4, gelegen in het centrum van de hoofdstad van Europa, is een niet te missen professioneel evenement en een belangrijke tijd voor collectieve bezinning, uitwisseling en viering van circuswaarden!

FRESH CIRCUS # 4 vindt plaats in het hart van FESTIVAL UP! – International Circus Biennale [15e editie], met een breed artistiek programma gepresenteerd in verschillende culturele locaties van de Belgische hoofdstad! ”

Sinds 2003 werkt Circostrada Network aan het ontwikkelen en structureren van de velden van Circus- en Straatkunsten in Europa en daarbuiten. Met meer dan 100 leden uit meer dan 30 landen draagt ​​het bij aan het opbouwen van een duurzame toekomst voor deze sectoren door culturele spelers te ondersteunen door middel van de productie van middelen en acties van observatie en onderzoek, professionele uitwisselingen, belangenbehartiging, capaciteitsopbouw en informatie.

Het Circostrada Netwerk is een platform om projecten te ontmoeten, uit te wisselen en te ontwikkelen. Dit wordt onderandere bereikt door: 

Werkgroepen van het netwerk ontwikkelen haar belangrijkste strategische projecten: proefprogramma’s, frisse seminars en beleidsacties
2 tweejaarlijkse algemene vergaderingen voor haar leden met: op maat gemaakte programma’s om te voldoen aan de artistieke en culturele lokale scène, newsrounds, workshops, werkgroepsessies en meer 
Een internationaal forum om te ontmoeten en na te denken over de duurzame ontwikkeling van circus- en straatkunsten in een mondiale omgeving:

“Fresh Street” en “Fresh Circus”, vlaggenschip internationale seminars die open staan ​​voor alle culturele spelers. Een netwerk dat een continue dialoog voert via op maat gemaakte projecten en vergaderingen met:

Publieke beleidsmakers – pleiten voor een betere erkenning van circus- en straatkunsten, van lokale tot Europese schaal
De overkoepelende organisaties voor training en opleiding – om de synergieën tussen academische en professionele velden te verbeteren en de professionele integratie van kunstenaars te bevorderen
Andere sectoren en disciplines – vruchtbare synergieën ontwikkelen en het aanmoedigen van nieuwe ideeën aanmoedigen

Een laboratorium om nieuwe onderwerpen te verkennen, representatief voor de evolutie van onze velden in een veranderende omgeving:

3 lopende pilootprogramma’s gericht op “aanpassing aan verandering – innovatie”, “betrokkenheid van het publiek” en gegevensverzameling op onze terreinen

Een virtueel Europees informatiecentrum, toegankelijk voor iedereen:

Online publicaties: studies, handleidingen, verslagen van de conferenties en seminars van het netwerk
Verspreiding van nieuws en belangrijke bronnen voor de sector, op Europese schaal

Een netwerk dat zich bezighoudt met internationale samenwerking: 
Studieprogramma’s in het buitenland om de uitwisseling van kennis en knowhow met derde landen te verdiepen. Een netwerk dat zich bezighoudt met internationale samenwerking: Studieprogramma’s in het buitenland om de uitwisseling van kennis en knowhow met derde landen te verdiepen.

In mei is CircoStrada aanwezig bij het Circusfestival van 2 tm 4 mei in Rotterdam. Wil je hier meer van weten, kijk op http://www.circostrada.org/