VLAANDEREN – De circuscommissie in Vlaanderen heeft een open brief  geschreven aan de minister van Cultuur Sven Gatz. In de brief uit de commissie bezorgdheden over het geld dat nu beschikbaar is voor de circussector. Bron: circuscentrum.be

foto: pr Sven Gatz

NapPas

In 2018 viert Vlaanderen 10 jaar Circusdecreet Vlaanderen. In die periode heeft het circus meer belangstelling gekregen, af te meten aan de belangstelling voor deelname aan circusscholen of het toenemend aantal circusgezelschappen, artiesten en optredens op festivals. De circuscommissie wil dit graat op hetzelfde niveau houden of zelfs laten groeien, maar ziet nu tekenen waardoor men vermoed dat de groei van het Vlaamse circusveld verziekt zou kunnen worden.

Steeds meer circusgezelschappen hebben de juiste weg gevonden naar ondersteuning sinds het Circusdecreet. Ook reizende circussen zijn hard bezig om te vernieuwen en om professioneler te worden. Jongeren stromen ook door naar hogeschool opleidingen in Belgie en daarbuiten. En ook is er samenwerking ontstaan tussen andere kunstvormen, zoals dans, muziek en theater. Het aantal festivals dat iets doet met het circusthema is ook sterk gegroeid. Zowel  kwantiteit als kwaliteit neemt toe in dit vakgebied. Sinds 2015 wordt de kwaliteit van die circuskunsten ook erkend door een Vlaamse cultuurprijs voor circus, die elke 2 jaar wordt uitgereikt.

Dankzij deze ontwikkelingen en het beroep op ondersteuning moet het geld dat nu beschikbaar is, verdeeld worden onder steeds meer aanvragers.  

Financiële ondersteuning van het circusveld zou extra nodig zijn in vergelijking met ondersteuning aan andere podiumkunsten vanwege het specifieke karakter van circus. Artiesten hebben het nodig dat gekeken wordt naar goede werkomstandigheden, een correcte beloning en goede verzekeringen, zowel tijdens het creëren van een act als tijdens het realiseren van de productie en een toer. Vlaamse circusgezelschappen behoren tot de top, maar van een circusartiest wordt veel meer verwacht, zoals zelf tenten opzetten, flyeren, vrachtwagens besturen, kortom, aan een circusartiest wordt veel eisen gesteld. Dat zie je bij een danser of zanger niet voorkomen.
De circuscommissie ziet een nieuwe trend bij gebrek aan goede middelen, namelijk de goede circusartiesten dreigen te verdwijnen naar het buitenland, waar soms betere omstandigheden zijn. Hier wordt het circusartiesten ontraden om te gaan optreden in een circustent, waardoor de artiesten in de toekomst alleen nog maar in de theaters te zien zullen zijn.
De circuscommissie dringt aan op een overleg waarin oplossingsgericht wordt gewerkt aan een betere toekomst.

Meer over het decreet

http://www.circuscentrum.be/circus-in-vlaanderen/circusbeleid

Lees de hele brief: 

http://www.circuscentrum.be/artikels/groeipijnen-van-een-jong-circusveld-open-brief-met-bezorgdheden-vanuit-de-circuscommissie/