Circuspunt

Wat is het verschil tussen Circusweb en Circuspunt?

Samengevat is Circusweb hét circusjournalistiek-platform van Nederland en is Circuspunt dé belangenvereniging van de Nederlandse circusbranche.

Ontdek op deze pagina alles over Circuspunt.

Wat is Circuspunt?

Circuspunt is het platform voor het (verenigde) Nederlandse circusveld. Het ondersteunt en stimuleert de algehele ontwikkeling van de circussector en vertegenwoordigt de circusbelangen naar partijen buiten de circuswereld.

Circuspunt is een platform dat makers, circusondernemingen, festivals, theaters, opleidingen, jeugdcircussen en circuswerkplaatsen verenigt en verbindt.

Waar Circuspunt voor staat én gaat

Circuspunt wil de Nederlandse Circussector versterken en het draagvlak ervoor vergroten zodat Nederland daar optimaal profijt van heeft.

Circuspunt is een stichting en staat voor ‘leden’. Circuspunt wil met een gezamenlijke stem een stevig fundament leggen voor het circus in Nederland.

Door ondersteuning, bevordering en promotie wil Circuspunt de positie van het circus in Nederland versterken, het publieksbereik vergroten en de maatschappelijke betekenis uitbreiden.

Circuspunt-lid worden?

Iedereen die in het circus actief is, kan lid worden van Circuspunt.

Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe sterker het gezamenlijke belang van het circus uitdragen wordt en de stem van het circus te horen is.

Ontdek de lidmaatschappen

Als lid van Circuspunt krijg je onder andere:

– Toegang tot diverse bijeenkomsten over het circus.
– Korting op workshops en activiteiten.
– Een eigen profiel op de website van Circuspunt: jouw uithangbord voor promotie van het eigen circus.

Circuspunt kent vier verschillende lidmaatschappen

Het bestuur van Circuspunt bestaat uit:

 • Patrick Cramers | voorzitter | Binnen Circuspunt: Algemene zaken, belangenbehartiging en beheer erfgoed
 • Rosa Boon | directeur Tent Circustheaterproducties | Binnen Circuspunt: Expertisecentrum, netwerk artiesten en makers
 • Kevin van Geet | directeur Kevin van Geet circus producties| Binnen Circuspunt:  expertisecentrum, reizende circussen
 • Kitty Hagen | eigenaar Circus Fantâsia | Binnen Circuspunt: expertisecentrum, reizende circussen
 • Arlette Hanson | directeur Wintercircus Arlette Hanson | Binnen Circuspunt:  expertisecentrum
 • Jur van der Lecq | oud studieleider Fontys theater/circus | Binnen Circuspunt:  experticecentrum, talentontwikkeling
 • Maurice de Brieder | zakelijk leider Jeugdcircus Circaso | Binnen Circuspunt:  Expertisecentrum, Jeugdcircussen
 • Marc Eysink Smeets | directeur Festival Circolo | Binnen Circuspunt:  belangenbehartiging, promotie en festivals
 • Bas van den Bosch | Circusstad Festival | Binnen Circuspunt: penningmeester

Werkterreinen Circuspunt

Het bestuur benoemde een zestal werkterreinen.
Sector breed ondersteunt Circuspunt initiatieven op de vlakken:

1- Expertisecentrum

Circuspunt ondersteunt de leden en deelt kennis en expertise op: artistieke, productionele, organisatorische en zakelijke aangelegenheden en ook op het gebied van educatie en talentontwikkeling en publieksbereik. Circuspunt is een schakel voor de uitwisseling van contacten en kennis: de leden kunnen van elkaar leren.

2- Belangenbehartiger

Circuspunt is – in nauw contact met de leden – een gesprekspartner voor overheden (landelijk en lokaal), voor fondsen en voor alle organisaties die het circus kunnen versterken.

3- Promotor

Circuspunt toont actief de kracht van het circus in al zijn diversiteit. Het imago van circus is in de publieke opinie klassiek en belegen, wat niet meer aansluit bij de huidige realiteit. Dit beeld van circus moet kantelen.

Circuspunt onderneemt een reeks acties om te zorgen dat circus in Nederland ‘gezien’ wordt. Dit alles met als doel om meer publiek naar circus te trekken.

4- Netwerk

Circuspunt is een platform van en voor de sector, waarbij de mensen uit het vak elkaar ontmoeten. Kennisuitwisseling én inspiratie.

5- Erfgoedbeheer

In Nederland is ‘Circus’ geregistreerd als immaterieel erfgoed. Circuspunt is beschermer en actieve ontwikkelaar van het immaterieel erfgoed van circus.

6- Aanjager en/of uitvoerder van ontwikkelingen in de velden van artiesten, jeugdcircussen, tentcircussen en talentontwikkeling

Er leven veel ideeën om de sector verder te helpen. Niet altijd hebben individuele leden de slagkracht om de ideeën uit te werken. En soms is het belang voor het individuele lid te klein. Circuspunt staat hierin de leden bij; per geval besluit het bestuur wat Circuspunt betekenen kan.

Werkgroepen Circuspunt

Naast het bestuur kent Circuspunt vier werkgroepen. De onderstaande werkgroepen bestaan uitsluitend dankzij de inzet van de leden:

 

1- ‘Werkgroep Jeugdcircussen’

Houdt zich bezig met onder andere:

– Het ontwikkelen en uitvoeren van docententraining.
– Het organiseren van jeugdcircusbijeenkomsten + de uitwisseling van kennis en ervaring tussen jeugdcircussen.
– Opzetten, uitvoeren of ondersteunen van internationale jeugdcircusactiviteiten.
– Het onderhouden en uitbreiden van een videobibliotheek met instructievideo’s.
– Contacten onderhouden met HBO circus-opleidingen en Europese jeugdcircussen.

2- ‘Werkgroep Tentcircussen’

Houdt zich bezig met onder andere:

– Het organiseren van tentcircus-bijeenkomsten + de uitwisseling van kennis en ervaring tussen circusondernemers.
– Het in markt zetten van het Circuspunt Keurmerk: een middel om de kwaliteit van circus in Nederland te vergroten
– Overheidscontact.
– Kwaliteitbevordering.

3- ‘Werkgroep Artiesten en gezelschappen’

Houdt zich bezig met onder andere:

– De organisatie van een artiestendag, met workshops en masterclasses om artiesten en makers te helpen ontwikkelen.
– Activiteiten in het belang van artiesten en gezelschappen
– De organisatie van de BNG Bank Circusprijs voor de meest talentvolle afgestudeerde circusartiest

4- ‘Werkgroep Communicatie’

Houdt zich bezig met onder andere:

– Het onderhouden van de communicatieuitingen van Circuspunt.

– Campagneontwikkeling om circus positief onder de aandacht te brengen in de publieke opinie.
– Uitvoeren van onderzoek.
– Het informeren van leden.

Meer over de gedachten achter Circuspunt

Circus is eeuwenoud en tegelijkertijd piepjong. De Nederlandse circussector is sterk in ontwikkeling. Circuspunt bundelt de krachten in de sector om circus te versterken en te vergroten.

Circus bevindt zich op het snijvlak van: kunsten en sport, magie en realisme, commercieel en niet commercieel én heeft tegelijkertijd een eigen ‘taal’. Circus zoekt de grenzen van de fantasie en het fysiek haalbare op, is vaak taalloos en laagdrempelig.

Het circus wordt nog regelmatig middels oude stereotypen (wilde dieren en rode neuzen) in beeld gebracht. Het beeld van circus in de publieke opinie verdient bijstelling.

Uiteraard bestaat het ‘traditionele circus’ in een hedendaagse jas nog steeds. Maar het circus is veel meer dan dat. Het circus springlevend, met disciplines als: acrobatiek, jonglage en dressuur naast theater, muziek en dans.

Circus is belangrijk voor:

 • Jeugd: als hobby, om de eigen grenzen te leren verleggen, om te leren samenwerken en te vertrouwen op anderen, om vaardigheden te leren met een wow-factor, om fysiek bezig te zijn. Of breder geformuleerd: Circus helpt bij de maatschappelijke, sociale, creatieve en mentale ontwikkeling van jongeren.
 • Publiek: als beleving om zich te laten verrassen met een echt bijzondere belevenis.
 • Artiesten/gezelschappen: als kunstenaar om zich te artistiek te kunnen uiten en daarmee anderen een mooie beleving te bieden.
 • Theaters, festivals, tentcircussen: om de (relatief nieuwe) kunstvorm circus(theater) te presenteren aan het publiek.