Binnenland
25 september 2023

Onderzoek | Welk beeld heeft het hooggeëerd publiek van het klassieke en hedendaagse circus?

Recent verscheen het onderzoek van Cedric Stalpers en Mia Stokmans (verbonden aan de Universiteit van Tilburg) dat zich richt zich op het beeld dat het publiek heeft van zowel het klassieke circus als het hedendaagse circus (nouveau cirque). Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere studie die tien jaar geleden werd uitgevoerd. De focus is nu verbreed naar hedendaags circus, vanwege veranderingen in het circusaanbod, zoals het verbod op dierenacts en het verdwijnen van klassieke circussen.

De studie beoogt te begrijpen welk type circus domineert in de perceptie van het publiek, welke beelden mensen hebben van beide typen circus, welke publieksgroepen te onderscheiden zijn en wat het publiek zou willen veranderen aan het hedendaagse circus.

Conclusie
De belangrijkste bevindingen tonen aan dat het klassieke circus nog steeds dominant is in de perceptie van het grote publiek, ondanks inspanningen van hedendaagse circussen om zichzelf te promoten.

Het hedendaagse circus wordt als eigentijdser, maar ook duurder en minder toegankelijk beschouwd. Bovendien blijkt dat het publiek nog steeds niet goed weet wat ze van het hedendaagse circus kunnen verwachten. En er zijn beperkte structuren en media-aandacht om het imago ervan te bevorderen. De studie bevestigt ook dat zowel het klassieke circus als het hedendaagse circus verschillende doelgroepen aantrekken, waarbij het hedendaagse circus voornamelijk jongere en hoger opgeleide bezoekers aantrekt.

Het onderzoek concludeert dat er twee duidelijk verschillende beelden bestaan van het klassieke en hedendaagse circus, waarbij het laatste bij een groot deel van het publiek nog onbekend is. Het klassieke circus is bekend maar minder geliefd vanwege kritiek op dierenoptredens en het verouderde karakter.

Aanbevelingen voor de praktijk omvatten het opnemen van hedendaagse elementen in klassieke circusvoorstellingen om het imago van het hedendaagse circus te bevorderen en het aanbod beter af te stemmen op de vraag van het publiek.

Het gehele en bijzonder interessante onderzoek is beschikbaar en te lezen op deze website.