De circusorganisaties in Nederland slaan de handen in elkaar en maken een gezamenlijke circusagenda 2025. Dat is de uitkomst van het symposium ‘De staat van het circus’ dat op maandag 14 maart plaatsvond in Utrecht. Doel van deze agenda is om de positie van het circus in de podiumkunsten te verstevigen, de bedrijfstak verder te professionaliseren en de talentontwikkeling uit te breiden. De circusagenda 2025 wordt eind 2016 gepresenteerd.  (foto Piet-Hein Out).

De initiatiefnemers zijn de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO), de belangenorganisatie van jeugdcircussen Circomundo en het Platform Circuscultuur. Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) ondersteunt actief het initiatief.

1. Springlevend

Met de agenda laten de circusorganisaties zien dat deze aloude traditie in Nederland op dit moment springlevend is. Bijna alle grote steden hebben jaarlijks een kerstcircus en nog steeds kent Nederland rondtrekkende circussen, die gemiddeld veel publiek trekken. Jaarlijks komen er meer dan 1,5 miljoen bezoekers naar een voorstelling en maken ruim 100.000 kinderen kennis met circus via schoolprojecten. Er zijn twee landelijke hbo-opleidingen en op steeds meer festivals en theaters behoort circus tot de programmering.
Met de agenda willen de organisaties de sector sterker maken. De partijen delen de kracht en schoonheid van het circus, maar er valt ook nog het nodige te winnen. De winstmarges voor de ondernemingen zijn klein, het imago van het circus is niet altijd goed en het circus als kunstvorm is nog te weinig bekend om een goed productieklimaat op te bouwen. In de circusagenda 2025 bepalen de organisaties gezamenlijk hoe ze met deze vraagstukken in de toekomst om willen gaan.

2. Circusklimaat versterken

De organisaties hebben zich laten enthousiasmeren door het Vlaams circuscentrum dat al enige tijd goede resultaten boekt om het circusklimaat te versterken. Zij hebben toegezegd om actief mee te werken aan de agenda. Ook Korzo theater in Den Haag, Festival Cement in Den Bosch en Scala uit Den Haag hebben hun deuren voor het circus opengezet en organiseren de komende maanden gesprekken over de circusagenda.