Circusmuseum

Ontdek op deze pagina wat het Circusmuseum is. En… geniet van eindeloos veel prachtige afbeeldingen uit de geschiedenis van het circus!

Wat is het Circusmuseum?

‘Circusmuseum’ is geen museum in een gebouw, maar een website waar hoogtepunten uit de circuscollecties van ‘het Allard Pierson’ tentoongesteld worden.

Het Allard Pierson zélf is een museum in Amsterdam en het beheert collecties van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteitsbibliotheek.

Het Allard Pierson verzamelt, beheert, ontsluit, onderzoekt en presenteert waardevol en relevant cultureel erfgoed van de oudheid tot nu. De circuscollecties zijn daar een bijzonder voorbeeld van.

Over de circuscollecties van het Circusmusem

De circuscollecties bestaan uit tienduizend collectieonderdelen, duizenden affiches, foto’s, prentbriefkaarten, honderden circusboeken, printen, flyers, programma’s, maar ook beeldjes en maquettes.

In het online Circusmuseum vind je een fractie (maar alsnog ontzettend veel) van de materialen.

Bekijk de items in het Circusmuseum op deze pagina van Circusweb. Of bezoek het online Circusmuseum door op de onderstaande button te klikken.

Website van het Circusmuseum

Voordat je verder op deze pagina het Circusmuseum betreedt:

Wat wordt er bedoeld met circuscollecties?

  • De gecombineerde circusverzamelingen van onder andere: affiches, drukwerk en foto’s aanwezig in de Universiteits Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
  • De materialen die betrekking hebben op circus uit de collectie van het Theater Instituut Nederland.
  • Archieven van instellingen en particulieren die – direct of indirect – betrekking hebben op het circus.
  • Bijzondere boeken met betrekking tot het circus.

De collectie is internationaal, met een sterke nadruk op Europese circusmaterialen.

Foto van Oleg Popov achter de schermen. Datering: 1979. Fotograaf: Heinz Baudert. Collectie van Heinz Baudert.

Wat is de herkomst van de Circusmuseum-collectie?

Het Allard Pierson (de Collecties van de Universiteit van Amsterdam) beheert een internationaal unieke circuscollectie, een van de grootste van Europa.

De circuscollectie is afkomstig uit een aantal collecties van privé-personen – zoals verzamelaars Jaap Best, K.D. Hartmans en Herman Linssen – en instellingen – zoals Theater Instituut Nederland – die zich hebben toegelegd op het verzamelen van circuserfgoed. Op deze pagina vindt u informatie over de circuscollecties van privé-personen.

De collectie Best

Jaap Best (1912–2002) werd al op zevenjarige leeftijd door het circus ‘aangestoken’, toen de circussen Wilhelm Hagenbeck en Corty-Althoff zijn woonplaats Alkmaar bezochten.

Vanaf die tijd raakte hij in de ban van het circus en probeerde hij zoveel mogelijk voorstellingen te zien en hun reclame-uitingen te verzamelen.

In 1947 was hij zelf werkzaam in het circus, eerst als administratief medewerker, later als directiesecretaris van Circus Strassburger.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was hij als administrateur verbonden aan Circus Williams, de Wiener Eisrevue, Circus Harry Belli en de Berliner Eisrevue.

Vanuit al deze functies wist hij een zeer omvangrijke circuscollectie aan te leggen, die in Nederland zijn gelijke niet kende.

Zijn verzameling kreeg een internationale allure toen hij in 1964 het rijke archief van de Duitse acrobaat en circuscollectioneur Erdwin Schirmer kon overnemen, voornamelijk bestaande uit de schitterende affiches van Adolph Friedländer. Met ruim 3500 kleurenlitho’s van deze Hamburgse drukker is dit de meest omvangrijke collectie ter wereld.

Na het overlijden van Jaap Best gaf zijn weduwe de collectie in beheer aan Teylers Museum in Haarlem. Het bestuur van de stichting Jaap Best droeg vervolgens in 2016 de collectie over aan de ‘Bijzondere Collecties’.

De collectie omvat 7300 affiches, 7900 foto’s en prentbriefkaarten, 400 prenten en gravures, 4000 programma’s, 2000 tijdschriften en vakbladen, 600 boeken, knipsels en circusparafernalia zoals puzzels en kalenders.

Het materiaal is toegankelijk gemaakt in de catalogus van de Theatercollectie en voor een belangrijk deel gedigitaliseerd.

Datering: 1883–2002.

Klik op deze link om alle objecten uit de collectie Jaap Best in het Circusmuseum te zien.

Jaap Best, werkend aan zijn circuscollectie

Jaap Best, werkend aan zijn circuscollectie

De collectie Linssen

Herman Linssen is geboren in Roermond in 1934. Vanaf 1960 woont hij in Weert en was daar notaris. In 1944 zag hij voor het eerst een circus: Circus van Bever, dat veel indruk op hem maakte.

Veel circussen tot ver in het buitenland werden daarna door hem bezocht en gefotografeerd. In zijn jonge jaren was hij enige tijd actief met een zelf gebouwd miniatuurcircus.

Van 1950 tot 2010 heeft hij een circusverzameling opgebouwd die bestaat uit onder meer 3000 boeken, 12.500 programma’s, 16.600 affiches, circa 100.000 foto’s, dia’s en prentbriefkaarten, tijdschriften (soms kopieën) op het gebied van het circus en het amusementsbedrijf.

Voorts uit opgeplakte knipsels, 1300 prenten en allerlei reclamedrukwerk. Tot de verzameling behoort ook de collectie Letellier over roofdierendressuur.

Grote belangstelling heeft hij altijd gehad voor de geschiedenis van het circus.

Vanaf 1985 was hij gedurende 30 jaar bezig om aan de hand van vooral complete jaargangen van vaktijdschriften vanaf 1883 en tijdschriften voor circusvrienden, aanwezig in zijn eigen verzameling of in buitenlandse bibliotheken, de geschiedenis van het circus vast te leggen in kaartsystemen en registers.

Het belang van zijn collectie en zijn historisch onderzoek wordt in binnen- en buitenland erkend. Uit de Collectie Linssen wordt geregeld historische informatie en illustratiemateriaal geleverd voor publicaties.

De collectie is beschikbaar gesteld in de catalogus van de Theatercollectie en voor een belangrijk deel gedigitaliseerd.

Datering: 1765-2010

Klik op deze link om alle objecten uit de collectie Herman Linssen in het Circusmuseum te zien.

De collectie affiches van Adolph Friedländer

In de Hamburgse wijk St. Pauli begon Adolph Friedländer (1851-1904) in 1872 een drukkerij.

Dit bedrijf zou in de loop der jaren uitgroeien tot de grootste lithografische drukkerij voor circussen, kermisattracties, variété’s en individuele artiesten.

Het grootste aantal van deze affiches, de zogenoemde ‘Friedländers’, zijn afkomstig uit de collectie Best. Na de dood van Adolph Friedländer werd het bedrijf voortgezet door zijn zonen, Ludwig en Max-Otto.

De laatste was zo enthousiast over het circus dat hij het Circus Busch theater kocht in Hamburg. De laatste organiseerde onder de naam Circus Maxo circusvoorstellingen in Nederland in het circusgebouw in Scheveningen en in theater Carré in Amsterdam.

Na de machtsovername van Hitler in 1933 braken voor de Joodse familie Friedländer moeilijke tijden aan. De drukkerij werd nog 2 jaar na 1933 door de nationaal socialistische regering gedoogd, maar in 1935 werd het laatste affiche gedrukt en sloot de drukkerij haar deuren.

Voor het ontwerpen van een affiche werden vaak verschillende, in een bepaald onderwerp (dieren, landschappen, menselijke figuren, kleding, typografie) gespecialiseerde vakmensen aangetrokken.

Bekende tekenaars van dieren waren bijvoorbeeld Christian Bettels en Wilhelm Eigener; Henry Schultz was een bekende tekenaar van menselijke figuren.

De genummerde exemplaren zijn tevens te herkennen aan het monogram van de drukkerij links of rechts onder. De meeste affiches van Friedländer zijn afkomstig uit de collectie Best. In totaal zijn er nu, uit de collectie Best en de collectie Linssen, ruim 4000 affiches van Friedländer in de circuscollectie.

Klik op deze link om alle Affiches van Friedländer te zien.

De collectie Baudert

Heinz Baudert (1915–2003) heeft zich gedurende zijn loopbaan als fotograaf ontwikkeld tot een prominent chroniqueur van het (internationale) circusleven.

In de jaren 1950 verkocht hij zijn winkel in damesmode om zich geheel te kunnen wijden aan de fotografie. Zijn 6×6-camera zorgde voor een reeks herkenbare en iconische beelden uit de wereld van het circus.

Diverse tentoonstellingen brachten zijn fotokunst bij een breed publiek onder de aandacht, onder meer in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

De collectie bestaat uit foto’s en negatieven van het circusleven. Het materiaal is beschikbaar gesteld in de catalogus van de Theatercollectie (zie boven) en voor een belangrijk deel gedigitaliseerd.

Datering: 1940–1980 (merendeel: 1950–1980), omvang: 1800 items.

Klik op deze link om alle foto’s van Baudert te zien.

De collectie Hartmans

Kornelis Dirk Hartmans (1906–1963) verzamelde in zijn vrije tijd boeken en ander materiaal over het circus in brede zin, met een accent op kinder- en jeugdliteratuur met circus als onderwerp.

Van 1949 tot 1961 was hij actief als bestuurslid van de Club van Circusvrienden en van 1950 tot 1962 als redacteur van het tijdschrift De Piste. Van daaruit bouwde hij een fijnmazig netwerk op van contacten in de Nederlandse en internationale circuswereld.

De circuscollectie die K.D. Hartmans bij zijn overlijden in 1963 aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam naliet, bestaat – behalve uit 3300 boeken en brochures – uit een verzameling affiches, programma’s, foto’s en ander materiaal over het circus.

De zelfstandige publicaties zijn opgenomen in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Klik op deze link om de catalogus van de Universiteit van Amsterdam te zien.

Collectie Letellier

Jacques Letellier (Angers, 20 juni 1915 – Metz, 5 juni 2004) was circusmodelbouwer en circusverzamelaar. Vanaf 1976 specialiseerde hij zich bij het verzamelen uitsluitend op materiaal over menagerieën en roofdierendressuur.

Tot die verzameling behoort een documentatie met foto’s en kopieën van oude documenten, ondergebracht in 51 ordners die Letellier als zijn levenswerk beschouwde.

Op zijn verzoek heeft Herman Linssen (zie hierboven) zich na diens dood over deze documentatie ontfermd. De collectie Letellier maakt deel uit van de collectie Linssen en bestaat uit documentatie en bestrijkt de periode ca 1800-2000.

Collectie Mr. J. Kiveron

Mr. Jan Kiveron (overleden 2 oktober 1981, 68 jaar oud) maakte op jeugdige leeftijd kennis met het circus. Zijn belangstelling richtte zich vooral de dierennummers, paardendressuren op de eerste plaats. De circussen Carl Hagenbeck en Strassburger hadden zijn voorkeur.

Belangrijke stukken uit zijn verzameling die na zijn overlijden deel zijn gaan uitmaken van de collectie van het Theater Instituut Nederland zijn boeken, veel foto’s, fotoalbums en historische aantekeningen vanaf 1922 over circussen en dierennummers.

Collectie Ritsko van Vliet

Ritsko van Vliet (1924-2001) was een Nederlandse goochelaar. Hij legde daarnaast een grote verzameling aan van archief- en documentatiemateriaal op het gebied van de goochelkunst en het varieté: Het Historisch Varieté Archief.

Deze belangrijke collectie, met als zwaartepunt de periode 1880-1950, werd in 1993 door Theater Instituut Nederland verworven.

Omdat veel artiesten die in het varieté optraden, ook in circussen optraden, is er ook documentatie over circusartiesten in deze collectie te vinden. De collectie is beschreven in een plaatsingslijst.

De collectie Stapert

Bartele Stapert (1918–1980) was werkzaam als psychotechnicus en grafoloog.

Daarnaast verzamelde hij materiaal over kermissen, kermisattracties, draaiorgels en andere mechanisch voortgebrachte muziek. Hij duidde zijn verzameling aan als ‘documentatie van kermisbedrijven en draaiorgels’. Hij was archivaris van De Kermisgids, het vakblad van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders, BOVAK.

De verzameling is omstreeks 1975 aan de Universiteitsbibliotheek geschonken ter aanvulling van de circuscollectie Hartmans. De collectie bestaat uit foto’s, prentbriefkaarten, werktekeningen, correspondentie en ander materiaal op het gebied van carrousels, kermisattracties en kermis- en draaiorgels.

Datering: 1850–1960 (merendeel: 1900–1960), omvang: 3 meter.

Klik voor meer informatie op deze link.

De collectie A.J.E. Diemont

A.J.E. Diemont was een paardenhandelaar uit Zoetermeer. In 1933 was hij bij de Tweede Kamerverkiezingen kandidaat van de politieke partij Recht en Vrijheid. In 1941 schonk hij zijn collectie aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam

De collectie omvat een klein aantal drukken van vóór 1800, waaronder kostbare geïllustreerde werken van William Cavendish, 1st Duke of Newcastle.

Ook de boeken en brochures uit de negentiende en twintigste eeuw behandelen aspecten die met paarden te maken hebben. De boeken zijn niet als collectie bijeengeplaatst en – nog zonder collectieaanduiding – itemgewijs beschreven in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Datering: 1659–1941, omvang: 124 items.

Klik voor meer informatie op deze link.

Is al het materiaal van de circuscollecties beschikbaar?

Een groot gedeelte van het materiaal is gedigitaliseerd en beschreven, maar zeker nog niet alles. Al het materiaal in het Circusmuseum is digitaal beschikbaar.

In de catalogi en databases wordt aangegeven of het materiaal gedigitaliseerd is en het materiaal ook getoond mag worden.

Soms kan materiaal niet digitaal ontsloten worden in verband met privacy of copyright wetgeving. Aan de digitalisering en de ontsluiting van de materialen wordt constant gewerkt.

Waarom is in het online Circusmuseum niks te zien van het nieuwe circus?

Materialen van en over het nieuwe circus – van Cirque du Soleil tot social circus – zijn nog beschermd door copyright wetgeving en kunnen niet zo maar gedeeld worden.

Materiaal van deze circussen en de voorstellingen zijn en worden wel verzameld voor toekomstig onderzoek.

Wat het verschil is tussen het klassieke/ traditionele circus én het moderne/ nieuwe circus? Dat lees je op deze pagina van Circusweb.

Afbeeldingen uit het Circusmuseum gebruiken, mag dat?

Ja dat mag, onder voorwaarden.

Verveelvoudiging in de vorm van afdrukken of per machine leesbare kopieën zijn toegestaan indien zij beperkt blijven tot enkele exemplaren en uitsluitend dienen voor eigen oefening, studie of gebruik.

Verveelvoudiging van (een deel van) deze het Circusmuseum met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is niet toegestaan.

Zijn er nog meer collecties of websites zoals het Circusmuseum?

De Theaterencyclopedie

Op ‘de Theaterencyclopedie’ vind je alle informatie over theater in Nederland in heden en verleden. Als je op deze website zoekt op ‘circus’, vind je veel informatie over voorstellingen, circussen en artiesten.

Geheugen van Nederland

‘Het Geheugen van Nederland’ is een samenwerkingsproject tussen onder anderen de Koninklijke Bibliotheek en verschillende musea om materiaal digitaal beschikbaar te krijgen voor onder andere onderzoek. Je kunt op deze website eenvoudig ‘circus ‘in het zoekveld invullen én zoeken en downloaden.

Collectie Nederland

Bij de Collectie Nederland zijn meer dan 100 collecties van musea en andere cultuurinstellingen aangesloten. In totaal levert dat rond de 6 miljoen objecten op. Veel materiaal uit de Circuscollecties is hier doorzoekbaar.

Zoek op deze website naar ‘circus’ en je krijgt dan alle circusmaterialen in beeld. Zoek op dezelfde website op ‘Circusmuseum’ en je krijgt specifiek materiaal uit de collectie van het Circusmuseum.

Europeana

Europeana Collections biedt toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde items – boeken, muziek, kunst en meer – uit meer dan 3500 musea, galerijen, bibliotheken en archieven uit Europa. Vul op deze website ‘circus’ in en vind duizenden resultaten.

World Digital Library

World Digital Library (WDL) is een internationale digitale bibliotheek. De collectie bevat archiefmaterialen en boeken.

Zoek op deze site met de term ‘circus’ en vind honderden toegelichte galeries rond specifieke circussen, artiesten en gebouwen.

Gallica

De digitale bibliotheek van de ‘Bibliothèque nationale de France’ en andere partners. Je krijgt er open toegang naar gedigitaliseerde materialen. Raadpleegbaar in het Frans.
Zoek op deze website naar het trefwoord ‘circus’ voor duizenden resultaten.

Victoria & Albert Museum

Het Victoria en Albert Museum heeft een grote circuscollectie, doorzoekbaar en toegelicht met artikelen. Bezoek daarvoor deze website.

Circopedia

Een uitgebreide Amerikaanse online database met beschrijvingen van artiesten en acts, circussen en vaktermen. Bezoek daarvoor deze website.

Circus World Museum

De catalogus van de collectie en archieven van het Circus World Museum is – op deze website – doorzoekbaar op onder andere onderwerp, trefwoord en personen.

Ik heb zelf circusmateriaal, kan ik dat schenken?

De omvangrijke collectie is zelfs het resultaat van een aantal grote schenkingen.

Wilt u ook de collecties verrijken? Neemt u dan contact op met Collectiespecialist en Conservator uitvoerende kunsten & media Hans van Keulen, j.h.k.vankeulen@uva.nl over de selectiecriteria.

WELKOM IN HET CIRCUSMUSEUM

Klik hieronder op het gewenste onderwerp. Daar vind je de diverse Circusmuseum-objecten. Overzichtelijk gecategoriseerd bekijk je er onder andere circusfoto’s en circusaffiches uit de rijke geschiedenis van het circus.

Circusaffiches (afbeeldingen)

Circusaffiches | uit de collectie van het TIN (Theater Instituut Nederland)

Circusaffiches | uit de collectie van Jaap Best

Die Todesfahrt Über’m Löwenkäfig. Gedrukt door Adolph Friedländer. Datering: 1909. Collectie van Jaap Best.

 

Circusaffiches | uit de collectie van Herman Linssen

Affiche Nederlands Nationaal Circus Herman Renz. Datering: 1995. Collectie van Herman Linssen

 

Circusaffiches van ontwerpers aanwezig in bovenstaande collecties:

Circusaffiches van drukkerijen  aanwezig in bovenstaande collecties:

Affiche Russisch Staatscircus in Rusland. Datering: 1962. Collectie van Herman Linssen.

Circusfoto's (afbeeldingen)

Circusfoto’s | uit de collectie van Heinz Baudert

Circusfoto’s | uit de collectie van Jaap Best

Foto van de vrijheidsdressuur van Elly Strassburger. Datering: 1957. Fotograaf: Heinz Baudert. Collectie van Heinz Baudert.

Circusgrafieken (afbeeldingen)

Circusgrafieken | uit de collectie van Theater Instituut Nederland (TIN)

Circusgrafieken | uit de collectie van Jaap Best

Circusgrafieken | uit de collectie van Herman Linssen

Grafiek van Ernst Renz met zijn knielende paard Danielo. Datering: 1866. Collectie van Herman Linssen.

Circustekeningen en -schilderijen (afbeeldingen)

Circustekeningen en -schilderijen | uit de collectie van Theater Instituut Nederland (TIN)

Circustekeningen en -schilderijen | uit de collectie van Herman Linssen

Tekening van paardenact in de piste van het Frans Nationaal Circus Alexis Gruss, Amsterdam 1988. Datering: 1988. Tekenaar: Henri Overhoff. Collectie van TIN.

Circussen (notities en documenten)

Namen van circussen | uit de collectie van Herman Linssen

Namen van – na historisch onderzoek door Herman Linssen gevonden – circussen en aanverwante ondernemingen.

Met verwijzingen en met directe links naar de online theatercatalogus.

Per tijdvak op alfabetische volgorde geordend.

Notities over circussen | uit de collectie van Herman Linssen

Van een deel van de gevonden (de grootste en belangrijkste) circussen zijn (soms zeer uitvoerige) notities aanwezig: 45% van de circussen van vóór 1945 en van circus 24% van die vanaf 1945.

Als notities aanwezig zijn is dat te zien aan het teken “ks” boven op de circuskaart van het circus. Dit kaartsysteem met notities van circussen is gedigitaliseerd. Het is te raadplegen via onderstaande links:

Werkbladen over circussen | uit de collectie van Herman Linssen

Op “werkbladen”, gerangschikt op jaar en seizoen, heeft Herman Linssen de geschiedenis van het circus vastgelegd.

Deze werkbladen vormen de neerslag van zijn historisch onderzoek. Bronnen van dit onderzoek zijn vooral de vaktijdschriften, maar ook prenten, afbeeldingen in boeken en knipsels. Ze zijn als het ware een ‘circusdatabank’ vanaf 1765.

Een deel van deze informatie is van de werkbladen overgebracht op de kaarten van de afzonderlijke circussen (zie de Circussen hierboven), maar op de werkbladen is nog veel meer gedetailleerde informatie te vinden, die voor historische onderzoekers interessant kan zijn.

De werkbladen zijn gedigitaliseerd en kunnen geraadpleegd worden via onderstaande links:

Circusartiesten/ circusfamilies (notities en documenten)

Namenlijst van circusartiesten/ circusfamilies | uit de collectie van Herman Linssen

In de collectie Linssen bevindt zich informatie over circusartiesten, circusfamilies en circuspersoonlijkheden waarvan door hem gegevens gevonden zijn. Per tijdvak op alfabetische volgorde geordend.

Notities over circusartiesten/ circusfamilies | uit de collectie van Herman Linssen

Het kaartsysteem met biografische notities over de circusartiesten/ circusfamilies die voorkomen op bovenstaande lijsten vóór 1945/ vanaf 1945 is gedigitaliseerd en kan geraadpleegd worden via onderstaande links:

Engagementen van circusartiesten | uit de collectie van Herman Linssen

Engagementen van circusartiesten in de periode 1945-1966 zijn genoteerd in een apart kaartsysteem.

Dit kaartsysteem is gedigitaliseerd en kan worden geraadpleegd via onderstaande links:

Circus in steden/ landen (notities en documenten)

Informatie over circus in steden en landen | uit de collectie van Herman Linssen

In de collectie Linssen bevindt zich informatie over Steden en Landen waarvan door Herman Linssen circusinformatie gevonden is.

Notities over circus in steden en landen | uit de collectie van Herman Linssen

Het kaartsysteem met notities over circus in de steden/ landen die voorkomen op bovenstaande lijsten vóór 1945/ vanaf 1945 is gedigitaliseerd en kan geraadpleegd worden via onderstaande links:

Hieronder nog enkele overzichten die voor onderzoekers relevant kunnen zijn:

Lijsten van door Herman Linssen gevonden circussen per land:

Circusboeken (boekenlijst)

Circusboeken | uit de collectie van Kornelis Dirk Hartmans

Nóg meer bekijken?

Van circushoogtepunten tot mensvertoningen; neem een kijkje in het online Circusmuseum.

Bezoek hier de website van het Circusmuseum!