10 december 2015

Carantelli-Klazinaveen

Jeugdcircus Carantelli Klazienaveen

Jeugdcircus Carantelli is in 1972 opgericht, dus bestaat in 2020 precies 48 jaar. Bijna was men genoodzaakt op te houden met het jeugdcircus, maar er kwam redding. Circus Carantelli in Klazienaveen heeft een nieuwe oefenlocatie: een loods op het industrieterrein in het dorp.

Redding

Een grote opluchting voor het jeugdcircus, want hun oude locatie De Snikke in het dorp werd gesloopt. Carantelli zocht tijden naar een nieuwe plek, maar door de hoge huurprijzen is dat niet gelukt. Het circus overwoog daardoor om volledig te stoppen. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek, een oud-lid van het circus stelt z’n bedrijfsloods gratis beschikbaar. Dit gebeurt in de eigen locatie aan de Industriestraat 29 in Klazienaveen.(beschikbaar gesteld door “Vastgoedverhuur Gert Wittendorp”.)

Trainingen

In deze 47 jaar zijn er grote aantallen kinderen opgeleid als circusartiest. De trainingen zijn op maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Wil jij artiest worden en ben je tussen de 6 en 16 jaar, dan ben je van harte welkom om tijdens een training een kijkje te komen nemen.
Jeugdcircus Carantelli maakt tijdens optredens gebruik van eigen piste, kleding, licht en geluid.

Optreden bij Herman Renz

Onze jeugdige artiesten hebben in mei 2012 en september 2013 opgetreden bij Circus Herman Renz.

Draagt u Jeugdcircus Carantelli een warm hart toe en wilt u sponsor of donateur worden, neem dan contact op met de voorzitter: Martijn Bonkestoter 0622434962 of info@carnatelli.nl

of maak u donatie over op rekeningnummer: NL 71 RABO 0332 3607 41 t.n.v. Jeugdcircus Carantelli Klazienaveen.

facebook