4 februari 2021

BUBA IN DE GROENE AMSTERDAMMER

In De Groene Amsterdammer van deze week (3 februari) is een artikel verschenen van de hand van onderzoeksjournalist Paul de Vries. Thema is de casus Buba en daaraan gekoppeld een verkenning van opvattingen van direct betrokkenen bij de omgang met dieren, in circussen, maar ook in dierentuinen.

Het artikel is te lezen op de website van De Groene, lees het artikel hier

Aan het woord komen o.a. Lutz Freiwald, de eigenaar van olifant Buba, Kevin van Geet, circusproducent,  Arthur Hofmeester, hoofdredacteur van circusmagazine De Piste, Alexander Lacey, roofdierenleraar, Leonie Vestering, partij voor de dieren, Maarten Reesink, docent Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam, Jet bakels, antropoloog en anderen.

Onderzoeksjournalist Paul de Vries  kon dit artikel schrijven en onderzoek doen dankzij het Willem Rodenhuis Fonds, dat is ondergebracht bij Allard Pierson, de theatercollecties.

De Groene Amsterdammer

De Groene Amsterdammer is het oudste opinieweekblad van Nederland, sinds 1877 onafhankelijk baken van de vrijzinnige meningsvorming op het gebied van politiek, maatschappij, cultuur en literatuur.