buba“Tot en met 15 januari 2017 mogen de olifanten Buba en Carla bij hun circus blijven. Er loopt momenteel een onderzoek of de dieren passend kunnen worden opgevangen. Dit onderzoek is nog niet afgerond, er zijn nog geen rapporten beschikbaar”. Dit liet de RVO weten aan de redactie van Circusweb.
Vergoeden van inkomstenderving
Een tweede vraag is of de circussen schadeloos worden gesteld door het besluit om optredens met wilde dieren te verbieden. “Het is vanuit het Besluit houders van dieren niet toegestaan dat wilde dieren met circussen meereizen en/of in circussen optreden. Het Ministerie van Economische Zaken loopt geen risico en zal geen inkomstenderving vergoeden”, zo luidde het antwoord.