Onderstaand bericht werd opgesteld door de European Circus Association en VDCU – Verband deutscher Circusunternehmen

gepubliceerd op 14 maart 2020 in Dormagen Duitsland. 

Het coronavirus vernietigt waarschijnlijk het circus zoals we het kennen

De crisis veroorzaakt door het uitbreken van het Covid-19 corona-virus heeft het culturele leven en vooral het reizende circus in Europa volledig tot stilstand gebracht.  Bijna geen van de meer dan 100 aangesloten circussen van de European Circus Association spelen nog steeds zoals gepland.  Alle tours zijn geannuleerd, uitgesteld of verplaatst en de meeste circussen zijn teruggekeerd naar hun winterverblijf of hebben de opening van hun tour in 2020 uitgesteld.  Alleen zeer kleine familiecircussen geven nog optredens.

Grote financiële problemen

In deze situatie lijden veel bedrijven financiële verliezen.  De circussen bevinden zich echter in meerdere opzichten op een bijzondere locatie.  Circussen bereiden zich meestal voor op het nieuwe seizoen in de winter voordat ze op tour gaan.  Deze voorbereiding betekent hoge investeringen in nieuwe technologie, materialen, kostuums, enz. Marketing begint vroeg omdat de circustours tot een jaar van tevoren worden georganiseerd en gepromoot, en deze kosten kunnen alleen worden geherfinancierd door kaartverkoop.  Als deze kaartverkoop wordt stopgezet, raken de circussen snel in de schulden en worden ze geconfronteerd met ernstige financiële problemen omdat de meeste van hen onvoldoende financiële reserves hebben.  Alleen al voor de aangesloten circussen van de European Circus Association verwachten we een inkomstenderving van 2 miljoen euro per dag.  Dat bedreigt echt hun bestaan.  We zullen nauwkeurigere cijfers verstrekken zodra we ze hebben.

 De dieren moeten verzorgd worden

Traditioneel presenteren circussen in hun gezinsvriendelijke programma een mix van acrobatiek, humor en getrainde dieren.  Veel circussen hebben hun eigen dieren, terwijl andere dieren eigendom zijn van onafhankelijke dierleraren.  Ze moeten allemaal elke dag worden gevoed en verzorgd.  Ook hier, in de winter, wanneer er geen inkomen is, moeten de kosten worden geherfinancierd door kaartverkoop of, in het geval van freelance dierleraren, door hun vergoedingen.  Ook in dit opzicht staan ​​circussen en dierleraren voor enorme problemen als dit inkomen niet kan worden behaald.

 Seizoensarbeiders en toegewijde kunstenaars

De meeste traditionele circussen zijn afhankelijk van seizoensarbeiders en huren hun artiesten in voor een seizoen per keer.  In de winter werken ze allemaal ergens anders en zijn ze pas bij het Circus als hij weer onderweg is.  Meestal beginnen de tours in maart of april, dus de meeste circussen hadden net hun – meestal multinationale – ensembles van arbeiders, muzikanten, artiesten, dierleraren en technici samengesteld toen het coronavirus toesloeg.  Een circusbedrijf bestaat doorgaans uit 50 tot 250 personen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf.  Alleen al voor de ledencircussen van de European Circus Association schatten we dat er ongeveer 10.000 mensen worden getroffen.  Hoewel velen van hen als freelancers werken, kunnen ze nergens anders heen omdat ook alle andere circussen zijn gestopt.  Kunstenaars worden meestal betaald per voorstellingsdag – geen voorstellingen, geen geld.  De meesten van hen hebben nu geen inkomen, hebben alleen een visum en werkvergunning voor het circus en kunnen in veel gevallen zelfs niet naar huis.

Geen publieke steun

In tegenstelling tot theater, opera of ballet krijgt het circus geen staatssteun.  In de landen die het circus steunen, gaat het grootste deel van het geld naar kleinere ensembles van het zogenaamde “nieuwe circus” of “hedendaags circus”.  Er zijn ook geen significante sponsorgelden van andere industrieën.  Het traditionele circus is uitsluitend afhankelijk van de verkoop van kaartjes.

250 jaar cultureel erfgoed staat op het spel

Sinds Philip Astley in 1768 het eerste circus oprichtte, heeft het circus een belangrijke rol gespeeld in de Europese kunst en cultuur.  In 2005 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen dat “het wenselijk zou zijn te erkennen dat het klassieke circus, inclusief de presentatie van dieren, deel uitmaakt van de Europese cultuur.” Het Europees Parlement riep de Commissie op om speciale maatregelen te nemen om dit te waarborgen  dat het circus wordt erkend als onderdeel van de Europese cultuur en het riep de lidstaten op die dat nog niet hadden gedaan om het circus als onderdeel van de Europese cultuur te erkennen.  Het circus in Nederland, Hongarije en Finland staat nu op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

 Er is hulp nodig

Op zichzelf zal het circus in Europa de huidige crisis niet overleven.  Gezien alle waarschuwingen om drukte te vermijden en afstand te houden, zal het jaren duren voordat het grote publiek terugkeert naar het circus, zelfs als de crisis op een gegeven moment voorbij is.  Daarom is onmiddellijke hulp en financiële steun nodig om dit unieke culturele erfgoed te behouden, dat al meer dan 250 jaar “kinderen van alle leeftijden dient”.  De European Circus Association heeft daarom noodhulp van de Europese Unie en / of haar lidstaten nodig in de vorm van uitstel van belastingen en kortlopende schulden, belastingvermindering en liquiditeitssteun voor circussen in nood. De European Circus Association dringt er bij alle regeringen en de Europese Commissie op aan om de circussen en hun artiesten niet te vergeten, die elke dag miljoenen bezoekers geluk en vreugde willen brengen.

Het oorspronkelijke bericht van de VDCU, verband Deutcher Circusunternehmen vind u hier