4 december 2015

BCA België

Belgische Circus Association opgericht

circusassociationopgericht

Het is meer dan tijd om de puntjes op de i te zetten en de dierenactivisten te wijzen op hun vaak tendencieuze en eenzijdige standpunten met betrekking tot circusdieren”, aldus Chris Nolens van de Belgische Circus Associatie. Hij haalt hier het voorbeeld aan van de olifant en somt enkele feiten op: “Europa telt slechts 210 olifanten in de belangrijkste erkende circus ondernemingen (deze circussen worden streng gecontroleerd en onderworpen aan de wetgeving ter bescherming van de levenskwaliteit en het waarborgen van het dierenwelzijn). 

Intelligente dieren
Er zijn in de “vrije (?) natuur” zowat 520.000 Afrikaanse en 40.000 Indische (Aziatische) olifanten. De ‘meeste circusolifanten’ zijn in gevangenschap geboren en werden dus niet via malafide circuits, illegaal geïmporteerd. Sommige circussen worden zelfs bereid gevonden om mishandelde of oude dieren op te vangen. Hiertoe hebben ze grote privé natuur eigendommen (ettelijke ha groot) ingericht om circusdieren een volwaardig levenseinde te waarborgen en hen met de beste zorgen te omringen. Ook tijdens een seizoens- of toernee onderbreking genieten de dieren er van een rustig bestaan. Alle dieren hebben een veterinair document, terwijl hun begeleiders-trainers verplicht over een bekwaamheisattest moeten beschikken (carnet de capacité). Het is wetenschappelijk aangetoond dat de olifant een langer bestaan kent in het circus dan doorgaans in zijn natuurlijke (en vaak vijandige) omgeving. Olifanten behoren tot de meest intelligente dieren, passen zich gemakkelijk aan en werden reeds 5000 jaren geleden gedomesticeerd. Dit op dezelfde wijze als paarden, kamelen, koeien… 

Olifant wordt bedreigd in het wild
Terwijl circussen, dierentuinen en dierenparken alles ondernemen om deze dieren een optimaal bestaan te bieden, worden er nu in Afrika meer olifanten gedood dan er geboren worden !!! Dat bevestigen internationale onderzoekers in de eerste grootschalig studie over de massale jacht op olifanten en ivoor. Voor elke olifant die een natuurlijke dood sterft zijn er 2 die neergeschoten worden. Volgens de onderzoekers zouden er sinds 2010 elk jaar zo’n 35.000 olifanten gedood worden in Afrika ! “Tussen 2010 en 2013 heeft het continent elk jaar maar liefst 7 procent van de volledige olifantenpopulatie verloren”, klinkt het. Omdat die populatie per jaar slechts met 5 procent aangroeit, is er nu een kantelmoment bereikt”, stellen de wetenschappers. “Er worden nu meer olifanten gedood dan er geboren worden.” Als die evolutie niet gestopt wordt kan dat rampzalige gevolgen hebben. “Tegen het einde van de eeuw zullen de olifanten in Afrika uitgestorven zijn als we niets ondernemen”, besluiten de onderzoekers. In Centraal-Afrika is de toestand rampzalig zijn. “Daar is op 10 jaar tijd 60 procent van de olifanten gedood”, stellen de onderzoekers. De wereld moet nu beslissen hoeveel inspanningen er geleverd zullen worden om deze soort een toekomst te bieden”Het Nederlandse ‘Dier en Natuur’ bevestigt: “Men mag wel met zekerheid aannemen dat dieren in het circus een langere levensduur genieten dan hun familie die zichzelf in het wild dient te beredderen… Hetgeen logisch is, omdat er een gans deel van de natuurlijke foerageerinspanningen wegvalt, evenals gevechten om voedsel. Anderzijds zijn stropers (en annexe business) een permanente bedreiging die het voortplanten en het voortbestaan van wilde dieren quasi onmogelijk maakt”. Wordt het niet tijd dat zogenaamde ‘dierenliefhebbers’, wat meer respect betonen voor de circuswereld (die een maatschappelijke en culturele functie heeft) en die uitgerekend voorstander is van een goed beleid, dito wetgeving, wanneer het op dierenwelzijn aankomt? Organisaties voor het dierenwelzijn, zijn belangrijk en hebben hun nut, maar zij moeten situaties en problemen juist en objectief weten in te schatten, met kennis van het volledig plaatje.

Dierenwelzijn

Al jarenlang pleit de circussector voor een rechtvaardige behandeling inzake dierenbescherming. Maar blijkbaar wegen 210 goed verzorgde olifanten zwaarder dan het feit dat jaarlijks 35.000 soortgenoten, op brutale wijze worden afgeslacht ! En dan hebben we het nog niet over de méér dan 15.000 roofdieren die jaarlijks worden neergeschoten…
Het BCA-ABC nodigt de regionale beleidsverantwoordelijken voor Dierenwelzijn uit (Minister Ben Weyts NV-A, Staatssecretaris Bianca Debaets CD&V en Minister Carolo Di Antonio cdH ) om met de visie van zowel de circus sector als de onderzoekers rekening te houden en hen uit te nodigen voor een constructief gesprek. Want ook voor ons primeren een goed beleid en de juiste decreten, wanneer het op het welzijn van alle circus dieren aankomt. Ze echter categoriek verbieden, komt niemand ten goede, ook de dieren niet. Aldus Christian Nolens. 

Eigen structuur

Verschillende actoren binnen de Belgische circus sector, waaronder circus eigenaars, hebben de voorbije maanden de wens uitgedrukt om over een eigen structuur of organisatie te kunnen beschikken om gemeenschappelijke belangen te behartigen en, gezamenlijk, standpunten te kunnen innemen.
In die optiek werd de feitelijke vereniging , ‘Belgische Circus Associatie’ [BCA] opgericht.
(‘Association Belge du Cirque ‘[ ABC ] )
De pluralistische vereniging wil een platform bieden aan diegenen die binnen de Belgische circus sector actief zijn.
De BCA stelt zich tot doel de identiteit en de diversiteit van het Belgisch circuswezen te versterken en te promoten, alsook de belangen van de sector te behartigen.
Haar opdracht omvat ondermeer:
– De circus actoren op regelmatige basis te ontmoeten om het algemeen belang van de sector en zijn werking/evolutie te bespreken.
– Het naleven van een beroepsethiek en het bevorderen van het imago.
– Het behoud van dieren in het circus en het optimaal bewerkstelligen van dierenwelzijn.
– Raadpleging en inwinnen van advies mbt regionale decreten, federale- en Europese wetgeving/regelgeving.
– De sector vertegenwoordigen bij besprekingen met gewestelijke regeringen, ministeries, commissies, het Vlaams Centrum voor Circuskunsten/Circuscentrum, beroepsorganisaties.
– Persrelaties, P.R. en communicatie.
– Informatie uitwisselen met beroeps- en zusterorganisaties, gezelschappen, circusscholen, festivals, zelfstandige kunstenaars…
De BCA is geen alternatief noch een substituut voor bestaande organisaties en instellingen, maar wil een volwaardige gesprekspartner zijn van- en voor alle betrokkenen binnen de Belgische circus wereld.
Oprichter: Christian Nolens