Evenementen met dieren moeten binnenkort een vergunning aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Hoe klein of besloten ook. Aanstaande woensdag is hierover een beslissing in de raadscommissie Bouwen en Wonen die ook dierenwelzijn behandelt, iedereen die het hier niet mee eens in kan nu inspreken. Beslist Amsterdam dit, dan is het tegen de Nederlandse en Europese regelgeving in. Kom daarom woensdag inspreken: 

LAAT JE HOREN!
woensdag beslist de gemeente Amsterdam over de aanpassing van de APV. Ieder “evenement” met dieren, hoe klein of besloten ook, wordt dan vergunningplichtig. In strijd met de Europese en Nederlandse regels. Iedereen mag zich tijdens de vergadering laten horen door 3 minuten in te spreken (dus gewoon te zeggen wat je hierover te zeggen hebt).

Erna Philippi-Gho is een van de insprekers, zij zal duidelijk zeggen waarom de gemeente haar macht misbruikt. GA MEE! Neem de 3 minuten waar je recht op hebt om duidelijk te maken dat je niet accepteert dat de gemeente dit doet.
Je kunt je aanmelden om 3 minuten in te spreken via deze link
Geef ook even door  aan Erna als je komt! Ook als je niet zelf wilt spreken, ga toch mee!