Rotterdam –  De vlag bij Circusstad festival kan uitgehangen worden, na het annuleren van het festival dit jaar, kan men de komende jaren weer positief vooruitkijken,  de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de subsidie aanvraag van Circusstad festival goedgekeurd.

Circusstad Festival kan verder bouwen om van Rotterdam dé circusstad van Nederland te maken en een breed publiek de magie van circus te laten ervaren met prachtige voorstellingen uit alle windstreken.

samenvatting van het advies;

Beoordeling van de aanvraag: De Raad is positief over de artistieke kwaliteit van het programma van Rotterdam Circusstad. De instelling brengt zowel modern als meer traditioneel circus. Op het festival kan het publiek bestaande producties uit binnen- en buitenland bewonderen, maar ook nieuwe coproducties met beginnende makers.

Geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag te honoreren met een subsidiebedrag van € 175.000. Wat betreft de extra aangevraagde subsidie van € 50.000 om Circunstruction in de organisatie in te bedden en te investeren in speelbeurten in het grote zalencircuit: de RRKC is onvoldoende overtuigd van de urgentie van deze acties en adviseert de aanvraag voor dit extra bedrag af te wijzen.