In Nederland zijn 55 of meer jeugdcircussen actief. Een groot gedeelte is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Circomundo. Die zorgt voor ondersteuning op alle fronten, advies, professionalisering van de docenten, voorlichting op het gebied van veiligheid en bedrijfsvoering, je kunt het zo gek niet verzinnen of er kan expertise op worden losgelaten. Fantastisch is de uitwisseling van kennis onderling. Want jeugdcircussen hebben allemaal wel een vorm van specialisatie.

 Klik hier voor een duidelijker versie via de site van Circomundo

  Ondersteuning

Elk jeugdcircus heeft hierbij een aparte identiteit, er is er geen een die op de ander lijkt. Toch hebben ze  veel aan de uitwisseling. Kennisoverdracht, samen informatie uitwisselen over allerlei zaken, die ondersteuning is voor de meeste circussen heel waardevol. Van kleine circussen tot hele grote circussen, veel vinden hun draai bij Circomundo.

Projecten

Bij  de jeugdcircussen kun je als kind natuurlijk allerlei lessen volgen, maar jeugdcircussen kunnen nog veel meer doen als alleen circuslessen. Zo zijn er in probleemwijken van bepaalde steden speciale projecten in samenwerking met jeugdcircussen. Elleboog is indertijd vlak na de oorlog ontstaan om jeugd op te vangen, en is altijd al een sociaal circus geweest. Ook zijn er projecten voor kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden. En zelfs workshops voor volwassenen. Jeugdcircus richt  zich op een breed publiek. Via de kaart van Circomundo kun je zien of er een jeugdcircus in je eigen buurt is.

Bronnen van inkomsten

Jeugdcircussen verdienen af en toe een centje bij, zoals optredens voor verzorgingstehuizen, winkelcentra, als zwartepietenacrobaten of het organiseren van circusworkshops. En het geld kunnen ze best wel goed gebruiken, voor de lessen, voor nieuwe materialen, kleding, gebouwonderhoud, kortom. Ook het jeugdcircus is altijd hard op zoek naar bronnen van inkomsten.