Circusschool de Hoogte, Academie of Circusarts

Circusschool De Hoogte heeft nog een toevoeging achter de naam: Academie of Circusarts, al vanaf 1977. En dat betekent dat deze school meer is dan een jeugdcircus, meer een opleiding, vandaar dat de circusweb redactie heeft gemeend deze organisatie neer te zetten bij het groepje waar ook Codarts en Acapa in staan.

Bekende artiesten

Jasper BolCircusschool De Hoogte heeft in de loop der jaren goede en bekende artiesten afgeleverd, zoals Marco Bonissimo, Esther v. Gorp, Jasper Bolechowski (van Circus Sijm), Stephan Masur, Simeon Moraut, Berl Both, (Meerfout) Thijs de Waard, Azucena Fabbri, Janine Molinski, Robert van Rijn, Eline Vermeer, Ea Messerschmidt, Sebastian Geisler, Karin de Wit, Sander Balk (circus Salto), en vele anderen.

 

Unieke combinatie

activiteit circusschool de hoogteDe populariteit van circusacts en circusactiviteiten is de laatste jaren enorm gestegen. Circusschool de Hoogte levert hiertoe sinds 1995 een grote bijdrage. Circus is kleurrijk en divers en het spreekt tot de verbeelding. Circus is een unieke combinatie van creativiteit en fysieke vaardigheid. Circusschool de Hoogte biedt een scala aan mogelijkheden op het gebied van circustechnieken en het produceren en uitvoeren van circustheatervoorstellingen.

Artiestenopleiding

Vanaf 1995 hebben honderden kinderen en volwassenen bij de Circusschool spelenderwijs leren jongleren, éénwielfietsen, steltenlopen, diabolospelen, hoelahoepen en kogellopen. Daarnaast hebben enkele tientallen talentvolle jongeren de artiestenopleiding van de Hoogte gevolgd en zich bekwaamd in acrobatiek, jongleren, luchtwerk, antipode, schleuderbrett en koorddansen. De Circusschool heeft diverse circustheatervoorstellingen, presentatie voorstellingen en circusacts op haar naam staan (zie referenties).

Workshops voor scholen

lessen op de eenwielerDe docenten van de Hoogte begeleiden schoolprojecten en geven workshops voor basis- en middelbaar onderwijs. Ook brede scholen en de naschoolse opvang maken gebruik van het lesaanbod van de Hoogte. Meer informatie natuurlijk uitgebreid te vinden op hun website.

 

 

Bijzondere voorstelling bij de 65 ste verjaardag van Peke Hidma, medeoprichtster van Circusschool De Hoogte.
Door Arnold Balk

Zaterdag 19 juli 2014 mochten wij aanwezig zijn bij dit verjaardagsfeest wat als thema had:

“ Wij vieren het leven  “. Voor meer dan 150 aanwezigen, waaronder ook vele bekenden uit de circuswereld, was dit feest georganiseerd door Mo Brak ter gelegenheid van de verjaardag van haar partner Peke op het Honk te Hemrik, in de buurt van Beetsterzwaag.

De ouderen onder ons zullen zich Mo en Peke nog herinneren als “ The Harris Sisters “, die met hun Adagio-Acrobatiek medio 80’er jaren optraden in circussen door geheel Europa en zelfs in de Arabische Golfstaten. Het eerste jaar nog met een 3e partner Marian.

Na deze loopbaan werden zij artistiek leidsters bij het jeugdcircus Saranti in Leeuwarden en traden bij gelegenheid op als Topsy Turvy, met muzikale begeleiding van “ Juffrouw Deuntje “  .

Ook starten zij in een oude loods in de binnenstad van Leeuwarden een circus dagopleiding. Het werd circusschool “ De Hoogte “, een passende naam voor een ruimte die nauwelijks 5 meter hoog was, maar het was lange tijd een probleem een betaalbare ruimte te vinden die hoog genoeg was. De eerste leerlingen waren Voetbaljongleur/ draadloper Marco Vermeer ( Bonissimo ) en Bas Rijksen Deckenlauf.

De Como Brothers, bevriende leraren op de circusschool van Joe Andy, noemden het “Een klein paleisje  “.

Later werd er verhuisd naar een oud schoolgebouw met grote gymnastiekzaal en de cursisten kwamen uit alle hoeken van de wereld, tot uit Irak aan toe. Maar het bleek moeilijk officiële erkenning en de benodigde bijdragen in huur en onderhoud te verkrijgen. Wel werd er 3 jaar een bijdrage van de van  de Van Den Enden foundation ontvangen, maar die vonden dat er aansluiting diende te worden gevonden met een reguliere opleiding, hetgeen niet lukte. De opleiding moest na ruim 10 jaar in 2007 worden beëindigd. Mede debet daaraan waren de inmiddels met subsidies gestarte HBO opleidingen van Codart Rotterdam, welke vooraf goed in Leeuwarden had rondgekeken hoe het er op een dergelijke opleiding aan toe ging,en Fontys Tilburg.

Peke en Mo hadden destijds een trend gezet, maar kregen nooit de credits hiervoor! Zij gingen niet bij de pakken neerzitten en begonnen in Friesland met circuslessen op wisselende locaties, en deden workshops en straattheater. Ook organiseerden zij 2x het Flea Festival voor jonge artiesten en gaven tot vorig jaar met leerlingen als “ Cirque Nouveau “ diverse shows in theaters.

Letterlijk en figuurlijk 2 sterke vrouwen die de moed erin hielden, ondanks het feit dat zij niet altijd op de juiste waarde werden gewaardeerd. Overigens wel door de leerlingen en hun ouders.

Begin dit jaar  werd er longkanker bij Peke geconstateerd en heeft zij vanzelfsprekend veel behandelingen ondergaan. Dit feit was de aanleiding om ter gelegenheid van haar verjaardag het leven te vieren.

Bij mooi weer werden er ’s middags en ’s avonds in de openlucht voorstellingen gegeven door een aantal oud cursisten en kregen de aanwezigen een bijzondere show te zien met Atze Lubach als welbespraakte presentator.

Als opening een trompet solo door een clownesse, daarna een groep jonge leerlingen als Cirque Nouveau troep met o.a. Parterre acrobatiek, Eenwieler variaties, Jongleren en Cascades ( hierbij ook Kim & Tara die momenteel bij Fantasia werken ). Judith en Kimberley kwamen als een soort Mary Poppins meisjes ballopend op en vertolkten een lied waarmee zij zich werkelijke woord acrobates toonden. Heel bijzonder.

Muzikaal het zangkoor uit Drachten waar Peke deel vanuit maakt met populaire versjes, Bas  Rijksen speelde knap op het moeilijke Aboridginal instrument “ de Didgeridoo  en voormalig  Topsy Turvy partner “ Juffrouw Deuntje “  ( Boukje Peenstra-Bonnema ) liet horen het accordeon spelen niet te zijn verleerd.

Van de voormalige studenten zagen wij:

Berl Both met een werkelijk komische act als oud baasje op de draad.

Om hun kunnen aan de trapeze installatie van Djura/ Circus Salto te tonen wisselden Kim & Tara elkaar af in de Tissus en lieten ook gezamenlijk knappe oefeningen zien. Later zagen wij hen ook nog met hun Parterre acrobatiek nummer. Bij de première van Fantasia werden zij 2 weken geleden als eerbetoon aan de toen ook aanwezige Peke en Mo aangekondigd als “ The Harris Sisters “!

Aan dezelfde installatie vertoonde de uit Zwitserland overgekomen Azucena aan het verticale koord een zeer speciale act met diepere betekenis als “’Babette  “, een dame van plezier. Wonderlijke cabaret-variété.

Karin de Wit kwam op in een rood deels can-can gelijkend tutu-kostuumpje, danste met uitgestanste muzieknoten, maar de hoofdzaak van haar act bestond uit vele variaties met hoepels. Niet de geijkte hoela hoep act, maar beslist op een andere verrassende wijze.

Na 1 jaar “ De Hoogte “ kreeg Daphne het in ons land benauwd, vervolgde haar opleiding aan  een circusschool in Berlijn en bleef daar hangen. Deze dame, moeder van een inmiddels 9 jarige dochter, kwam als “ Lady Orange “ in de piste met een nummer dat als Contact Jonglage werd aangekondigd. In eerste instantie rolde ze een houten cilinderwiel de piste in waarmee zij fascinerende niet te beschrijven oefeningen liet zien. Een staaltje van concentratie en lichaamsbeheersing, wat haar ook van pas kwam bij het “ Jongleren “ met 3 oranje ballen welke zij over haar lichaam liet lopen. Geen jongleren in de klassieke zin van het woord, maar wat een gratie.

De Duitse clown Fido zorgde voor een lach met goocheltrucs. Hij maakte uit een natte prop papier sneeuw, en liet uit zijn mond een oneindige kleurige feestslinger komen waarmee hij de piste kon ovenspannen.

De slotact was gereserveerd voor de bij ons bekende voetbaljongleur en draadloper Marco Bonissimo, één van de eerste student van “ De Hoogte “. Hij droeg een speciaal voor Peke gemaakt gedicht voor, en liet vanavond een swingende jonglage met tennisballen en rackets zien.

Aan hem ook de eer om namens de oud artiesten Peke en Mo te bedanken voor hun enthousiaste inzet. Zonder hen hadden zij zich niet kunnen ontwikkelen tot wie zij nu waren als artiest. Op ontroerende wijze bedankten de artiesten gezamenlijk Peke nogmaals en kreeg zij van Mo een ballonvaart aangeboden.

Zo kwam er een einde aan een volgens Peke “ GROOT FEEST “ waarbij Peke en Mo aangaven geenszins van plan te zijn te stoppen met lessen, optredens, workshops e.d.

Ter informatie nog wat namen van oud leerlingen welke voor een deel wel aanwezig waren, maar niet optraden anders zou het een nachtvoorstelling worden:

Stefan Masure, Esther van Gorp, Jasper Bochowski, Thijs de Waard, Sander Balk, Pedro Mendoza, Melinda Olofson, Merel en Jasper de Boom.

 

Arnold Balk

- ADVERTENTIE -