Circus Adje: Kijk eens wat ik kan!

Circus AdjeLEEUWARDEN – Trucjes doen op je spacescooter, de show stelen met een spetterende hiphopshow of een levende piramide van mensen maken. Wat is jouw talent dat je tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 wilt laten zien? Alle leerlingen van groep 5 en 6 in de gemeente Leeuwarden worden uitgedaagd om mee te doen aan ‘Circus Adje’ van Kunstkade. Daar kunnen ze indruk maken met hun talenten, óf die juist ontdekken!

,,Culturele Hoofdstad van Europa 2018 moet een feest worden voor iedereen, dus ook voor kinderen”, vertellen projectleiders Jildou Tjoelker, Onno Spreij en Sabine de Jong van ‘Circus Adje’. Kinderen bruisen vaak van de energie, zijn recht voor hun raap en fantaseren er goed op los. ,,Dat zijn belangrijke ingrediënten voor bijvoorbeeld een indrukwekkend theaterstuk of een mooi dansspektakel. Je kunt daarom niet jong genoeg met cultuur beginnen.”

In september wordt samen met circus Saranti het startschot gegeven voor ‘Circus Adje’. ,,Bern meie yn ‘Circus Got Talent’ sjen litte wat se allegear kinne”, vertelt Jildou. De maanden daarna worden verschillende culturele activiteiten op scholen en woonwijken georganiseerd. En daar worden kinderen, jongeren en hun buurtgenoten uitgedaagd om ook zelf eens te acteren, dansen of zingen op een echt podium.

Samen optreden

,,Wij willen kinderen met Circus 2.0 laten ontdekken welke talenten ze hebben en hoe leuk het is om dat te laten zien aan anderen. Daarom gaan acteurs, kunstenaars en dansers bij scholen en buurten langs om workshops te geven”, legt Onno uit. ,,Kans dat er een echte hiphopper, beatboxer en graffitikunstenaar op school langskomen voor een optreden. En daarna mogen de kinderen het zelf proberen en gaan ze samen een voorstelling maken.”

‘Circus Adje’ wordt in het voorjaar van 2018 spetterend afgesloten met het Adje Festival. ,,Dat wordt een geweldig festijn bij Winkelpark De Centrale waar kinderen heerlijk van theater, dans, muziek, kunst en lekkere hapjes kunnen genieten.”

Voor ieder wat wils
,,Bern hoege trouwens it poadium net op at se dat echt net wolle”, stelt Jildou gerust. ,,Miskien fine guon learlingen it wol folle leuker om it dekôr te ûntwerpen of de kostúms te meitsjen. Dêr kinne se ek hiel goed mei helpe.” Het belangrijkste van ‘Circus Adje’ is dat kinderen plezier maken en leuke dingen beleven, want pas dan kan hun creativiteit helemaal tot bloei komen.

Sabine benadrukt dat Circus Adje niet alleen voor basisschoolkinderen is bedoeld, maar voor een bredere doelgroep. ,,We wolle yn in letter stadium ek de wenwiken yngean, mei it doel om minsken entûsjast te meitsjen foar kultuer. Har sjen litte wat se sels kinne en hoe’t se mei har allen –jong en âld- wat moais delsette kinne.” Verbinding zoeken tussen mensen speelt dus een belangrijke rol. ,,En dat kun je met circus, theater of dans heel goed doen”, vindt Onno.

Circus Adje wil mensen enthousiast maken voor 2018, maar wel met de insteek dat mensen ook ná Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) geïnspireerd raken om elkaar op te zoeken en samen mooie voorstellingen te maken. ,,Kunstkade sil dêr mei sirkus Saranti, BV Sport, kultuercoaches en oare partijen ek fierder mei helpe,” besluit Jildou.

Wie was Adje?

Adje Lambertsz leefde aan het einde van de 16e eeuw. Hij was burgemeester van Leeuwarden. In die tijd heersten de Spanjaarden over Fryslân. Koning Filips II heerste in Fryslân in die tijd. In Leeuwarden is op dat moment een groep Spaanse soldaten die in het Blokhuis is gelegerd. Woeste Leeuwarders hebben het plan om het Blokhuis te bestormen, maar burgemeester Adje vreest een groot bloedbad. Daarom bedenkt hij een list.

Hij laat in Leeuwarden katholieke geestelijken uit kloosters en kerken halen. Ook worden de vrouwen en kinderen van de Spaanse soldaten verzameld. Deze mensen gebruikte Adje Lambertsz om de soldaten op afstand te houden. De Blokhuissoldaten durven daardoor niet meer te schieten en geven zich over. Hierdoor zou Leeuwarden dus zonder bloedvergieten zijn bevrijd van de Spaanse overheersing. (Bron: Historisch Centrum Leeuwarden)

Tekst Froukje Sijtsma (Dit artikel verscheen in verkorte vorm in de Friese weekbladen van NDC mediagroep, op woensdag 5 april 2017).

Facebook Comments
420 totaal aantal bezoekers 3 bezoekers vandaag